Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 622 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konut ve Değişim
İngilizce Housing and Change
Dersin Kodu
MTS 622 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Amaçları 1. Konut ve sosyal degˆis¸im teorilerinin bilimsel temelini aras¸tırmak,
2. O¨gˆrencilere bilimsel aras¸tırma becerisi kazandırmak
3. Konut ve ic¸inde bulundugˆu kentin degˆis¸imin nasıl gerc¸ekles¸tigˆi konusunu
irdelemek ve ilerde nasıl gelis¸ebilecegˆi konusunda o¨ngo¨ru¨lerde bulunabilmek
Dersin Tanımı Ders ev, konut, sosyal degˆis¸me, kent kavramları ve tanımları, Konut kuramlarının tarihsel gelis¸imi, Sosyo-ku¨ltu¨rel degˆis¸im kuramları, modernles¸me, go¨c¸ ve gecekondu kuramları, konut, kent ve bellek c¸alıs¸maları, konutun anlamı, konut, kent ve gu¨ndelik yas¸am, do¨nu¨s¸u¨m, soylulas¸tırma, ku¨reselles¸me, ayrıs¸ma, tu¨ketim, kapalı konut yerles¸meleri konularını ic¸erir.
Dersin Çıktıları 1. Teorinin interdisipliner yapısını kavrayabilmek, gu¨ncel bilimse c¸alıs¸malar hakkında bilgi edinmek
2. Gu¨ncel Konut kuramlarının felsefe temelini kavrayabilmek,
3. Teorik tartıs¸ma sonrasında elde edilen kabulleri konut tasarımı alanına
aktarmak,
4. Konut kuramının yapılanmasına katkıda bulunmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Clapham, D.F., Clark, W.A.V., Gibb, K., Sage Pubs., The Sage Handbook of Housing Studieas, London, 2012.
Diğer Referanslar 2. Kemeny, J., Housing and Social Theory, Routledge, 2013.
3. David Harvey, Sosyal Adalet ve S¸ehir, , Metis Yayınları, I·stanbul, 2003
4. Davis, M., Planet of Slums, Verso, London, New York, 2007.
?????
?
?????
??
?
?
5. O¨ncel, A.D., Apartman: Galata’da Yeni Bir Konut Tipi, Kitap Yayınevi, 2010.
6. Ugˆur Tanyeli, I·stanbul 1900-2000 Konutu ve Modernles¸meyi Metropolden Okumak, Akın Nalc¸a Kitapları 2, Ofset Yayınevi Ve Matbaacılık San, I·stanbul, 2004
7. Bartu Candan, A. , O¨zbay C., Yeni I·stanbul C¸alıs¸maları, Metis Yayıncılık, I·stanbul, 2014.
8. Harvey, D., Kent Deneyimi, Sel Yayıncılık, I·stanbul, 2016.
9. Kongar, E., Toplumsal Degˆis¸me Kuramları ve Tu¨rkiye Gerc¸egˆı,
Remzi Kitabevi, I·stanbul, 1985.
10. Lefebvre, H., Gu¨ndelik Hayatın Eles¸tirisi I-II, Du¨s¸u¨nsel Yayıncılık, I·stanbul, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022