Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 609E - Bilgisayar Muhendisliği'nde İleri Konular: Otizm ve Hesaplamalı Yaklaşımlar
 

BLG 609E - Bilgisayar Muhendisliği'nde İleri Konular: Otizm ve Hesaplamalı Yaklaşımlar

Dersin Amaçları

1. Otizm hakkında bilgi verilmesi
2. Otizmin erken teşhisine ve otizmli bireylerin eğitimlerine katkı sağlayabilecek hesapsal yöntemlerin öğretilmesi
3. Disiplinler arası çalışma yeteneği kazanılması

Dersin Tanımı

“Otizm, doğuştan gelen, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörolojik bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak, bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.” Türkiye genelinde, 125 bini çocuk çocuk olmak üzere, otizmli kişi sayısının toplam 450 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Ne yazık ki Türkiye’de otizm konusunda donanımlı öğretmen sayısının sınırlı olmasından dolayı otizm tanısı alan çocuklara yoğun özel eğitim verme konusunda önemli yetersizlikler yaşanmaktadır. Bu açığı hızlı bir şekide kapatmak için bu konuda deneyimli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra ilgili alanda hesaplamalı yöntemler kullanarak yardımcı çözümler sağlamak da büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, otomatik yöntemler kullanarak küçük çocuklarda yüksek miktarda davranış verisi toplamak, bu verilerden otizmin erken teşhisini sağlayacak bilgileri elde etmeye yönelik çalışmalar yürütmek de oldukça önemlidir. Bu noktalar göz önünde bulundurularak bu derste otizm çeşitli yönleriyle ele alınacak, gerek erken teşhisi, gerek otizmli bireylerin eğitimlerine katkı sağlanması amaçlı hesaplamalı yöntemler incelenecektir.

Koordinatörleri
Zehra Çataltepe
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024