Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 609E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Muhendisliği'nde İleri Konular: Otizm ve Hesaplamalı Yaklaşımlar
İngilizce Advanced Topics in Comp. Eng.: Autism and Computational Approaches
Dersin Kodu
BLG 609E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zehra Çataltepe
Dersin Amaçları 1. Otizm hakkında bilgi verilmesi
2. Otizmin erken teşhisine ve otizmli bireylerin eğitimlerine katkı sağlayabilecek hesapsal yöntemlerin öğretilmesi
3. Disiplinler arası çalışma yeteneği kazanılması
Dersin Tanımı “Otizm, doğuştan gelen, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörolojik bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak, bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.” Türkiye genelinde, 125 bini çocuk çocuk olmak üzere, otizmli kişi sayısının toplam 450 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Ne yazık ki Türkiye’de otizm konusunda donanımlı öğretmen sayısının sınırlı olmasından dolayı otizm tanısı alan çocuklara yoğun özel eğitim verme konusunda önemli yetersizlikler yaşanmaktadır. Bu açığı hızlı bir şekide kapatmak için bu konuda deneyimli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra ilgili alanda hesaplamalı yöntemler kullanarak yardımcı çözümler sağlamak da büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, otomatik yöntemler kullanarak küçük çocuklarda yüksek miktarda davranış verisi toplamak, bu verilerden otizmin erken teşhisini sağlayacak bilgileri elde etmeye yönelik çalışmalar yürütmek de oldukça önemlidir. Bu noktalar göz önünde bulundurularak bu derste otizm çeşitli yönleriyle ele alınacak, gerek erken teşhisi, gerek otizmli bireylerin eğitimlerine katkı sağlanması amaçlı hesaplamalı yöntemler incelenecektir.
Dersin Çıktıları 1. Otizm konusunda temel bilgilerin edinilmesi
2. Otizmin psikoloji, sosyal bilim, davranış bilim, gibi çeşitli açılardan incelenmesi
3. Otizmli bireylerin eğitimlerine katkı sağlayabilecek ve otizmin erken teşhisine olanak verebilecek hesapsal yöntemlerin incelenmesi, ilgili bir yöntem geliştirilmesi
4. Disiplinler arası çalışma yeteneğinin geliştirilmesi ve temel teknik yöntemlerden, gerçek hayattaki pratik sorunların çözümü için nasıl yararlanılabileceği konusunda deneyim edinilmesi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar [1] Radda, G. (MRC), 2001. Medical Research Council Review of Autism Research –Epidemiology and Causes, MRC.

[2] Forsyth, D.A., Ponce, J., 2011. Computer Vision: A Modern Approach, 2nd Edition, Prentice Hall.

[3] Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G., 2000. Pattern Classification, 2nd Edition, Wiley.

[4] Gernsbacher, M., 2008. Learning in Autism, In H. L. Roediger, III (Ed.), Cognitive Psychology of Memory. Vol. 2 of Learning and Memory: A Comprehensive Reference, pp. 759-772, Oxford: Elsevier.

[5] Fathi, A., Farhadi, A., Rehg, J.M., 2011. Understanding Egocentric Activities, ICCV, IEEE.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023