Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 509 - Kentsel Tasarım Kuramı
 

KET 509 - Kentsel Tasarım Kuramı

Dersin Amaçları

Mekan, Kentsel mekan kavramları ve kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi,
Kentsel mekan ve kullanıcı nitelikleri, toplumsal değerler, sosyal, ekonomik, kültürel yapı özellikleri, örf-adet ve gelenekler davranış kalıpları konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi

Dersin Tanımı

Yerleşmeler sistemi ve düzeni, Kentsel mekan tanımlamaları, içerik ve yorumları, Kullanıcı yapısı; psikolojik, duyusal özellikleri, kültürü, yaşam biçimi ve davranış kalıpları, Algılama, anlamlandırma, değerlendirme sistemleri; Bilinç, bellek ve karar oluşturma yetisi ile ilgili süreçler; Kentsel mekan tasarımı ile ilgili kuramlar; Karar kuramı; Davranışsal kuramlar, - Algılama kuramı; Bilişsel kuram; Mekana biçimsel yaklaşım ve değerlendirmeler getiren kuramlar, -Gestalt Kuramı; Varoluşsal mekan kuramı; Toplumbilim kökenli kuramsal yaklaşımlar;Ekolojik tasarım kuramları

Koordinatörleri
Gülden Demet Oruç Ertekin
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024