Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Tasarım Kuramı
İngilizce Urban Design Theory
Dersin Kodu
KET 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülden Demet Oruç
Dersin Amaçları Mekan, Kentsel mekan kavramları ve kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi,
Kentsel mekan ve kullanıcı nitelikleri, toplumsal değerler, sosyal, ekonomik, kültürel yapı özellikleri, örf-adet ve gelenekler davranış kalıpları konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Dersin Tanımı Yerleşmeler sistemi ve düzeni, Kentsel mekan tanımlamaları, içerik ve yorumları, Kullanıcı yapısı; psikolojik, duyusal özellikleri, kültürü, yaşam biçimi ve davranış kalıpları, Algılama, anlamlandırma, değerlendirme sistemleri; Bilinç, bellek ve karar oluşturma yetisi ile ilgili süreçler; Kentsel mekan tasarımı ile ilgili kuramlar; Karar kuramı; Davranışsal kuramlar, - Algılama kuramı; Bilişsel kuram; Mekana biçimsel yaklaşım ve değerlendirmeler getiren kuramlar, -Gestalt Kuramı; Varoluşsal mekan kuramı; Toplumbilim kökenli kuramsal yaklaşımlar;Ekolojik tasarım kuramları
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021