Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 531E - Kentsel Tasarımda Ekoloji Pratikleri
 

KET 531E - Kentsel Tasarımda Ekoloji Pratikleri

Dersin Amaçları

1.Ekoloji, kentsel tasarım ve ekolojik tasarım literatürüne yönelik genel bilgilerin verilmesi.
2.Kentleşme sürecinden kaynaklanan ekoloji temelli problemlerin tartışılması
3. Ekolojik kentsel tasarıma yönelik çağdaş yaklaşımların ve metotların tanıtılması
4. Kent ekolojisi ve kentsel tasarım süreci üzerindeki etkisine yönelik bilgi verilmesi.
5. Kentsel mekanda çevresel performansa dayalı tasarım çözümlerinin tartışılması.

Dersin Tanımı

Kentleşme sürecine ilişkin problemlerinin ekolojik temelleri, ekoloji, kentsel tasarım ve kent ekolojisi kavramları, ekolojik tasarım prensipleri, kent ekosistemi, kentsel tasarımı etkileyen ekolojik ve sosyal faktörler, kent hidrolojisi, kent toprağı, kent mikro-iklimi, biyo-çeşitlilik, kent florası, koridorlar, bağlantısallık. mekansal bir teori olarak Peyzaj Ekolojisi ilkeleri (Patch-Corridor-Matrix Modeli), Kentsel çevrede akış, kentte yağmur suyu yönetimi, kentte kenar etkisi, kentsel mekanda ekolojik performans, ekoloji ve altyapı, çağdaş tasarım pratiği ve ekoloji

Koordinatörleri
Meltem Erdem Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024