Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 531E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Tasarımda Ekoloji Pratikleri
İngilizce Ecologi.Prac.in Urban Design
Dersin Kodu
KET 531E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1.Ekoloji, kentsel tasarım ve ekolojik tasarım literatürüne yönelik genel bilgilerin verilmesi.
2.Kentleşme sürecinden kaynaklanan ekoloji temelli problemlerin tartışılması
3. Ekolojik kentsel tasarıma yönelik çağdaş yaklaşımların ve metotların tanıtılması
4. Kent ekolojisi ve kentsel tasarım süreci üzerindeki etkisine yönelik bilgi verilmesi.
5. Kentsel mekanda çevresel performansa dayalı tasarım çözümlerinin tartışılması.
Dersin Tanımı Kentleşme sürecine ilişkin problemlerinin ekolojik temelleri, ekoloji, kentsel tasarım ve kent ekolojisi kavramları, ekolojik tasarım prensipleri, kent ekosistemi, kentsel tasarımı etkileyen ekolojik ve sosyal faktörler, kent hidrolojisi, kent toprağı, kent mikro-iklimi, biyo-çeşitlilik, kent florası, koridorlar, bağlantısallık. mekansal bir teori olarak Peyzaj Ekolojisi ilkeleri (Patch-Corridor-Matrix Modeli), Kentsel çevrede akış, kentte yağmur suyu yönetimi, kentte kenar etkisi, kentsel mekanda ekolojik performans, ekoloji ve altyapı, çağdaş tasarım pratiği ve ekoloji
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1.Kentsel tasarım sürecini etkileyen temel ekoloji prensipleri hakkında bilgi sahibi olma
2.Ekolojik kentsel tasarıma yönelik temel kavramları ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma
3. Kentleşme süreci ile ilişkili olarak çevre problemlerinin ekolojik temelleri hakkında bilgi sahibi olma
4.Çevresel performansa dayalı tasarım çözümlerini yansıtan projelere yönelik eleştirel düşünebilme ve kavramsal düzeyde tartışabilme
5. Kent hidrolojisi, mikroiklimi, toprağı, corridorlar, bağlantısallık ve biyoçeşitlilik üzerinde etkili olan ekolojik ve sosyal faktörler hakkında bilgi sahibi olmak.
6. Kentsel tasarım projelerine ekolojik açıdan eleştirel yaklaşabilme
7. Tasarım uygulamalarının ekolojik sonuçlarına yönelik bilinç sahibi olma
8. Kente yönelik ekolojik bir düşünce sistematiğini geliştirebilme
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DOULAS, I., PHILIP J., 2015. URBAN ECOLOGY: AN INTRODUCTION, ROUTLEDGE, TAYLOR & FRANCIS GROUP, LONDON AND NEW YORK
Diğer Referanslar • Beck, T., 2013. Principles of Ecological Landscape Design, Island Press.
• Danielo, P., Steiner, F., 2011. Urban Ecological Design: A Process for Regenerative Places, Washington, DC. Island Press.
• Francis, R.1., Chadwick, M. A., 2013. Urban Ecosystems:Understanding the Human Environment, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York
• Hough, M., 2004.Cities & Natural Processes: A Basis For Sustainability, Routledge, Taylor & Francis Group
• Thompson, F., G., Ecological Design and Planning, Wiley, 1997
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021