Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBG 511E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fermentasyon Teknolojisi
İngilizce Fermentation Technology
Dersin Kodu
MBG 511E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Türker
Mustafa Türker
Dersin Amaçları 1. Mikrobiyal proseslerin hücre düzeyinde üreme, ürün oluşumu mekanizmalarını analiz etmek, stokiyometri ve kinetik kavramlarını öğretmek,
2. Fermentör boyutunda fiziksel ısı ve kütle aktarım mekanizmalarını öğretmek,
3. Hücre düzeyindeki proseslerle, fermentör düzeyindeki prosesleri entegre ederek, endüstriyel boyutlu proseslerin performansını analiz etmek ve kuramsal düzey ile endüstriyel pratik arasındaki bağı kurmak,
Dersin Tanımı Biyoteknolojik Proseslerin Yapısı, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri, Metabolizmanın Yapısı, Mikroorganizmaların Üremesi, Besiyeri Tasarımı ve Stokiyometri, Reaksiyon Hızlarının Analizi, Fermentörlerin Yapısı ve Sınıflandırılması, Fermentörlerde Isı ve Kütle Aktarımı ve bu kavramların reaksiyon stokiyometrisi ve hızı kavramıyla birleştirilmesi, Kesikli, Yarı Kesikli ve Sürekli Prosesler, Fermentasyon Endüstrisinde Besiyeri hazırlama, Sterilizasyon ve Hava Filtrasyonu.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar.
1. Hücre içinde yürüyen karmaşık ve çok sayıdaki biyokimyasal reaksiyonların pratik amaçlarla nasıl makroskopik stokiyometrik denklemlere dönüştürüleceğini,
2. Buradan yola çıkarak besiyerinin nasıl formüle edileceğini,
3. Biyolojik proseslerle ilgili temel termodinamik kavramları,
4. Üreme ve ürün oluşum kinetiğinin nasıl yazılacağını,
5. Fermentör çevresinde madde ve enerji balanslarının nasıl kurulacağını, havalandırma ve oksijen aktarımının mekanizmasını,
6. Madde ve enerji balansları ile stokiyometrik ve kinetik kavramları entegre ederek kesikli, yarı kesikli ve sürekli proseslerin performanslarının nasıl analiz edileceğini,
7. Besiyerinin, uygulamada nasıl sterilize edileceğini, fermentöre verilen havanın filtrasyonu ve sterilizasyonunu öğrenecek.
8. Öğrenciler bir rapor hazırlayarak, derste öğrendiği konuların paratikte nasıl yapıldığını, seçeceği bir fermentasyon prosesini ayrıntılı inceleyerek görmüş olacaktır.
Önkoşullar Önkoşul yoktur
Gereken Olanaklar Sınıf
Diğer No
Ders Kitabı Mustafa Türker, Biyoreaksiyon Mühendisliği, Su Vakfı Yayınları, 2005,
(2.) ML Shuler and F Kargı, Bioprocess Engineering Principles, Prentice Hall, 2002,
(3.) N. Okafor, Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, Science Publishers, 2007
(4.) N. Mosier ve MR Ladisch, Modern Biotechnology; Connecting Innovations in Microbiology and Biochemistry to Engineering Fundamentals, Wiley, 2009
Diğer Referanslar No
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022