Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GID 602E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Proteinleri
İngilizce Food Proteins
Dersin Kodu
GID 602E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Filiz Altay
Dersin Amaçları • Proteinlerin yapısı, izolasyonu, saflaştırılması ve analiz metotlarına ilişkin temel bilgiler verilmesi,
• Gıda proteinlerinin moleküler yapısı ve fonksiyonel özellikleri arasındaki ilişkinin film, köpük ve emülsiyon oluşturma gibi ara yüzey özellikleri konusunun vurgulanarak ortaya konması,
• Proteinlerin besleyicilik özelliklerinin ve bu özelliklerin modifikasyonlar ve işleme koşullarından nasıl etkilendiğinin gösterilmesi,
• Gıdalardaki önemli protein kaynakları (süt, tahıllar ve baklagiller) hakkında bilgi verilmesidir
Dersin Tanımı Giriş, proteinlerin genel özellikleri: yapıları ve sınıflandırmaları. Aminoasitler, peptidler, proteinler; proteinlerin katlanması ve stabilitesi. Protein denatürasyonu, denatürasyon ajanları, Protein izolasyon, saflaştırma ve tayin teknikleri. Proteinlerin moleküler ve fonksiyonel özelliklerinin ilişkilendirilmesi. Proteinlerin besleyicilik özellikleri: protein kalitesi, sindirilebilirliği, proteinin besleyicilik değerinin hesaplanması. Proses etkisiyle proteinlerin fiziksel, kimyasal ve besleyicilik özelliklerinde meydana gelen değişimler. Proteinlerin fonksiyonel, optik ve hidrodinamik özellikleri. Protein hidrasyonu, arayüz özellikleri: film, köpük ve emülsiyon oluşturma. Süt, tahıl proteinleri ve buğday proteinleri, baklagil/yağlı tohum proteinleri.
Dersin Çıktıları Öğrenciler bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır;
1. Öğrenciler gıda proteinleri, yapısı ve sınıflandırılması hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır.
2. Protein denatürasyonu ve detanürsayon ajanları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
3. Gıda proteinlerinin moleküler yapısı ve fonksiyonel özellikleri arasındaki ilişkileri, özellikle de arayüz özelliklerinin nasıl etkilendiğini öğrenecektir.
4. Proteinlerin besleyicilik özellikleri ve bunların gıda işleme sırasında nasıl etkilendikleri hakkında bilgi kazanacaktır.
5. Proteinlerin izolasyon ve saflaştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6. Protein tayin yöntemleri konusunda bilgi kazanacaktır.
7. Proteinlerin optik, hidrodinamik, hidrasyon ve arayüz özellikleri konusunu öğrenecektir.
8. Süt, tahıl, baklagil ve yağlı tohum gibi önemli protein kaynakları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır.
9. Gıda proteinleri hakkındaki araştırma ve önemli derleme yayınları takip etme becerisi kazanacaktır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yada, R.Y. (Ed.), 2004. Proteins in Food Processing. CRC Press, New York, USA
Diğer Referanslar • Nakai, S. and Modler, H.W. (Eds.). 2000. Food proteins: processing applications. Wiley-VCH, New York, USA.
• Belitz, H.D., and Grosch, W. 1999. Food Chemistry. Translated by D. Hadziyev (English), Springer-Werlag, Berlin, Germany.
• Damodaran, S., and Paraf, A. (Eds.) 1997. Food proteins and their applications. Marcel Dekker, New York, USA.
• Shirley, B.A. 1995. Protein Stability and Folding. Humana Press, Inc., NJ, USA.
• Nielsen, S.S. (Ed.), 2010. Food Analysis. Springer-Werlag, Berlin, Germany.
• Owusu-Apenten, R.K. (Ed.), 2002. Food Protein Analysis. Marcel Dekker, Inc., USA.
• Sikorski, Z.E. (Ed.), 2001. Chemical and Functional Properties of Food Proteins. CRC Press, New York, USA.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023