Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEM 512E - Gemi Stabilitesi ve Güvenliği
 

GEM 512E - Gemi Stabilitesi ve Güvenliği

Dersin Amaçları

1. İleri stabilite ve gemi güvenliği konularındaki yenilikleri anlatmak.
2. Lineer olmayan stabilite konularındaki metot ve örnekleri incelemek.
3. IMO gibi Uluslararası kuruluşların sürekli olarak güncellediği çeşitli tipte gemilere ait yeni stabilite ve güvenlik kurallarını öğrencilere aktarmak.

Dersin Tanımı

Gemi stabilitesinin tanımı ve gelişimi. Stabilitede kullanılan lineer olmayan yöntemlerin gözden geçirilmesi: Harmonik denge yöntemi, ağırlıklı artıklar yöntemi, Lyapunov yöntemi, Melnikov yöntemi vb. Gemilerin dinamik stabilitesi ve alabora olmasının gözden geçirilmesi. Yalpa, hareketi, parametrik rezonans ve bunlardan korunma yöntemleri. Yaralı stabilite kavramı ve gemiler için önemi. Ro-ro gemilerinin stabilitesi ve olasılıklı yaralı stabilite hesabı. Yeni getirilen Stockholm Anlaşması ve benzeri kuralların gemi stabilitesine uygulanması. Yeni jenerasyon tankerlerin stabilitesinin incelenmesi. Özel tipte gemilerin stabilitesi. Gemi ve çevre güvenliği ile ilgili yeni kural ve yönetmeliklerin irdelenmesi. Yelkenli tekneleri stabilitesi ve stabilite kriterleri.

Koordinatörleri
Metin Taylan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023