Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEM 512E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gemi Stabilitesi ve Güvenliği
İngilizce Ship Stability and Safety
Dersin Kodu
GEM 512E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Metin Taylan
Dersin Amaçları 1. İleri stabilite ve gemi güvenliği konularındaki yenilikleri anlatmak.
2. Lineer olmayan stabilite konularındaki metot ve örnekleri incelemek.
3. IMO gibi Uluslararası kuruluşların sürekli olarak güncellediği çeşitli tipte gemilere ait yeni stabilite ve güvenlik kurallarını öğrencilere aktarmak.
Dersin Tanımı Gemi stabilitesinin tanımı ve gelişimi. Stabilitede kullanılan lineer olmayan yöntemlerin gözden geçirilmesi: Harmonik denge yöntemi, ağırlıklı artıklar yöntemi, Lyapunov yöntemi, Melnikov yöntemi vb. Gemilerin dinamik stabilitesi ve alabora olmasının gözden geçirilmesi. Yalpa, hareketi, parametrik rezonans ve bunlardan korunma yöntemleri. Yaralı stabilite kavramı ve gemiler için önemi. Ro-ro gemilerinin stabilitesi ve olasılıklı yaralı stabilite hesabı. Yeni getirilen Stockholm Anlaşması ve benzeri kuralların gemi stabilitesine uygulanması. Yeni jenerasyon tankerlerin stabilitesinin incelenmesi. Özel tipte gemilerin stabilitesi. Gemi ve çevre güvenliği ile ilgili yeni kural ve yönetmeliklerin irdelenmesi. Yelkenli tekneleri stabilitesi ve stabilite kriterleri.
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yetenek ve kazanımlarla donatılacaktır:
1. Gemi stabilitesi ve güvenliğinin önemini anlama ve değerlendirme,
2. Lineer olmayan stabilite ve hareket tanıma ve problemleri çözebilme,
3. Stabilite ve güvenlik konularında alınması gereken dizayn ve operasyonel önlemleri kavrama,
4. Stabilite kurallarının çıkış mantığı ve metodolojisini öğrenme ve kuralları uygulayabilme,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Belenky V.L., Sevastianov N.B. (2007). Stability and Safety Of Ships: Risk Of Capsizing, SNAME, Jersey City
Biran, A.B. (2003). Ship Hydrostatics and Stability. Butterworth-Heinemann, Oxford.
Kobylinski, L.K., Kastner, S. (2003). Stability and Safety of Ships. Elsevier, Oxford.
Nayfeh, A.H., Balachandran, B. (1995). Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational and Experimental Methods. Wiley Series in Nonlinear Sci., NY.
Colin S. Moore Edited By J. Randolph Paulling (2010), Principles of Naval Architecture Series: Intact Stability, SNAME, Jersey City, USA.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024