Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 557 - Sayısal Kısmi Diferansiyel Denklemler I
 

MAT 557 - Sayısal Kısmi Diferansiyel Denklemler I

Dersin Amaçları

I. Öğrencilere kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çöümleriyle ilgili temel kavramları
tanıtmak,.
II. Kısmi türevli diferansiyel denklemleri sonlu farklar yöntemini kullanarak sayısal olarak
çözmeyi öğretmek ve şemaların yakınsaklık, tutarlılık, stabilite analizlerini yapmak.

Dersin Tanımı

Hiperbolik kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar yöntemleri, yakınsaklık,
tutarlılık, stabilite, Courant-Friedrichs-Lewy koşulu, Von Neumann analizi, sonlu fark
şemalarının doğruluk mertebesi analizi, çok adımlı şemalar, dissipasyon, dispersiyon, parabolik
kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar yöntemleri, çok boyutta kısmi türevli
diferansiyel denklem sistemleri, Lax-Richtmyer denklik teoremi, eliptik kısmi türevli diferansiyel
denklemler için sonlu fark şemaları, maksimum prensibi.

Koordinatörleri
Gülçin Mihriye Muslu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024