Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 557 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Kısmi Diferansiyel Denklemler I
İngilizce Numerical Partial Differential Equations I
Dersin Kodu
MAT 557 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Mihriye Muslu
Dersin Amaçları I. Öğrencilere kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çöümleriyle ilgili temel kavramları
tanıtmak,.
II. Kısmi türevli diferansiyel denklemleri sonlu farklar yöntemini kullanarak sayısal olarak
çözmeyi öğretmek ve şemaların yakınsaklık, tutarlılık, stabilite analizlerini yapmak.
Dersin Tanımı Hiperbolik kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar yöntemleri, yakınsaklık,
tutarlılık, stabilite, Courant-Friedrichs-Lewy koşulu, Von Neumann analizi, sonlu fark
şemalarının doğruluk mertebesi analizi, çok adımlı şemalar, dissipasyon, dispersiyon, parabolik
kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar yöntemleri, çok boyutta kısmi türevli
diferansiyel denklem sistemleri, Lax-Richtmyer denklik teoremi, eliptik kısmi türevli diferansiyel
denklemler için sonlu fark şemaları, maksimum prensibi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Strikwerda, J., 2004, Finite difference schemes and partial differential equations,
SIAM.
2. Morton K. W., Mayers D. F., 2005, Numerical solution of partial differential
equations, Cambridge University Press.
3. LeVeque, R. J., 2007, Finite difference methods for ordinary and partial
differential equations, SIAM.
4.Smith G. D., 1985, Numerical solution of partial differential equations, Oxford
University Press.
5. Thomas J. W., 1998, Numerical partial differential equations: Finite difference
methods, Springer
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022