Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 615E - Mimari tasarımda esnek hesaplama yöntemleri
 

MBL 615E - Mimari tasarımda esnek hesaplama yöntemleri

Dersin Amaçları

1. Mimari tasarımda belirsizlik olgusunun aktarılması
2. Yapay (makina) öğrenme üzerine bilgilendirme
3. Mimari alanda yapay sinir ağları, destek vector makinaları, sezgisel ve doğa bazlı
algoritmalar üzerine bilgi vermek
4. Bulanık mantık ve küme teorisinin mimarlık ve tasarım alanındaki uygulamalarını tanıtmak
5. Ders konuları üzerinden çağdaş mimarlık yaklaşımlarının incelenmesini sağlamak

Dersin Tanımı

Esnek hesaplamanın temel kavramları, mimaride belirsizlik; Belirsizliğin modellenmesi, olasılıksal çıkarsama, bayes ağları, Olabilirlik teorisi, kaba küme teorisi, Dempster–Shafer teorisi ve mimari uygulamaları; Bulanık mantık, bulanık küme teorisi ve mimari uygulamaları;
Doğrusal olmayan matematik ve dinamik sistemler; Kaotik sistemler, karmaşıklık, çatallanma teorisi ve mimari uygulamaları; Yapay sinir ağları, geriye yayılımlı öğrenme ve mimari uygulamaları; Gözetimsiz öğrenme, öz düzenleyici haritalar, uyarlanır rezonans teorisi ve mimari uygulamaları; Destek vektör makinaları ve mimari uygulamaları; Genetik algoritmalar ve mimari uygulamaları; Metasezgisel yaklaşım, parçacık sürü optimizasyonu, lokal arama algoritmaları ve mimari uygulamaları

Koordinatörleri
Aslı Kanan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024