Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 604E - Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri
 

PET 604E - Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri

Dersin Amaçları

Optimizasyon, mühendislikte gerekli en önemli araçlardan birisidir. Petrol, doğal gaz ve jeotermal rezervuar mühendisliği alanında da, rezervuar işletim ve geliştirme kararlarının verilmesinde optimizasyon yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu derste temel amaç, lisansüstü öğrencilerimizin optimizasyon ve optimizasyon yöntemleri konusunda yetkinlik kazanmalarının sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Optimizasyonda deterministik ve stokastik yöntemler; ileri ve ters problem tanımlaması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon; Koşulsuz ve koşullu regresyon; Gradyent bağımsız optimizasyon yöntemleri (simpleks yöntemi, Kalman ve kümeli kalman filtresi yöntemleri); Gradyent bağımlı optimizasyon teknikleri (conjugate gradient, Newton, Steepest descent, Gauss-Newton ve Levenberg-Marquardt); Benzetilmiş kristalleştirme ("Simulated annealing"); Sinir ağları; Özdeğer ve tekil değer ayrışımı; Öğretilen optimizasyon yöntemlerinin rezervuar mühendisliği ve jeoistatistiğe ait problemlere uygulamaları dersin ana temasını oluşturacaktır.

Koordinatörleri
Ömer İnanç Türeyen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024