Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 512E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar
İngilizce Directed Studies in Design
Dersin Kodu
EUT 512E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları Lisansüstü öğrencilerine tez danışmanıyla beraber saptanacak bir konuda belli bir süre ve kaynak ile gerçekleştirilebilecek bir araştırma önerisi hazırlama becerisi kazandırmak

Önerilen konunun bağımsız bir araştırma projesi olarak yürütülebilmesini sağlamak

Araştırma bulgu ve sonuçlarının yazılı, sözel ve görsel sunumları için gereken becerileri geliştirmek
Dersin Tanımı Bu derste lisansüstünde tez öğrencisi olunan öğrencilerle tez konusu belirleme ve/veya bir çalışma planı dahilinde tezde belli bir aşamaya gelecek şekilde bir dönem planı yapılacaktır.

Dersin İçeriği:
Giriş: Yöntem ve Kapsam, Araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma, Araştırma konusu seçimi ve gerekçelendirme, Açıklamalı bibliyografya teslimi, Detaylı araştırma önerisinin hazırlanması, Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma, Alan çalışmasının planlanması ve uygulanması: veri toplama, Verinin analiz için düzenlenmesi, Bulguların literatürle ilişkilendirilmesi, Araştırma bulgu ve sonuçları üzerine ayrıntılı çalışma, Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma
Dersin Çıktıları Dersin Öğrenme Çıktıları:
Belli bir konuyu geçerli bir araştırma sorusuna dönüştürebilme ve gerekçelendirebilme

Araştırma proje konusuna bağlı olarak araştırma yöntemi seçme ve kullanabilme,

Bilimsel bir araştırma proje önerisi geliştirme ve yazabilme,

Araştırma projesi kapsamında bir alan çalışması planlama ve uygulayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer 1 Yönlendirilmiş Çalışmalara giriş: Yöntem ve Kapsam
2 Öğrenciler tarafından önerilen araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma,
3 Seçenekler arasından araştırma konusu seçimi ve seçilen konunun gerekçelendirmesi
4 Seçilen araştırma konusuna göre özelleşmiş kaynaklar içeren açıklamalı bibliyografya teslimi
5 Araştırma hedef ve takvimini içeren detaylı araştırma uygulama önerisinin hazırlanması
6 Araştırma önerisinin kabulü ve danışmanla birlikte ayrıntılandırılmas
7 Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma
8 Alan çalışmasının amaçlara göre planlanması ve onaylanması
9 Alan çalışmasının uygulanması: veri toplama
10 Verinin analiz için düzenlenmesi
11 Verinin analiz edilmesi
12 Çalışma sonuçlarının literatür çalışmasıyla ilişkilendirilmesi
13 Literatür çalışmasının, araştırma bulgularının ve sonuçların ayrıntılandırılması
14 Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Kaynaklar:
Bordens, K. and Abbott, B. B., (2007). Research Design and Methods: A Process Approach, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages

Makela, M. and Routarinne, S. (eds), (2006). The Art of Research: Research Practices in Art & Design, Helsinki, UIAH

Creswell, J. W., (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, Sage Publications
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024