Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 512E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konu Ders Çıktıları
1 Yönlendirilmiş Çalışmalara giriş: Yöntem ve Kapsam 1
2 Öğrenciler tarafından önerilen araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma, 1
3 Seçenekler arasından araştırma konusu seçimi ve seçilen konunun gerekçelendirmes 1
4 Seçilen araştırma konusuna göre özelleşmiş kaynaklar içeren açıklamalı bibliyografya teslimi 1
5 Araştırma hedef ve takvimini içeren detaylı araştırma uygulama önerisinin hazırlanması, 1, 2, 3
6 Araştırma önerisinin kabulü ve danışmanla birlikte ayrıntılandırılması 1, 2, 3
7 Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma 1, 2, 3
8 Alan çalışmasının amaçlara göre planlanması ve onaylanması 1, 2, 3, 4
9 Alan çalışmasının uygulanması: veri toplama 1, 2, 3, 4
10 Verinin analiz için düzenlenmesi 1, 2, 3, 4
11 Verinin analiz edilmesi 1, 2, 3, 4
12 Çalışma sonuçlarının literatür çalışmasıyla ilişkilendirilmesi 1, 2, 3, 4
13 Literatür çalışmasının, araştırma bulgularının ve sonuçların ayrıntılandırılması 1, 2, 3, 4
14 Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma 1, 2, 3, 4
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024