Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTZ 529 - Mimarlıkta Dijital Tasarım Yöntemleri
 

MTZ 529 - Mimarlıkta Dijital Tasarım Yöntemleri

Dersin Amaçları

Bilgi teknolojilerinin, mimarlık alanınındaki etkilerini tartışmak; bilim ve teknolojideki gelişmelerin (kodlama, algoritmalar, sanal gerçeklik, (VR)artırılmış gerçeklik teknolojileri (AR) vb.), sürece sadece bir “araç” olarak değil bir “ortak” olarak nasıl katıldığını örnekler üzerinden irdelemek; mimarlığa farklı bir bakış kazandıran bu yaklaşımın kuramsal temellerini ve yöntemlerini anlatmak
Bu bağlamda mimarlıkta dijital ortamın mimarlığın sadece görsellenmesine yardımcı bir araç değil, tasarımın yaratıcı sürecine de nasıl yepyeni devrimsel boyutlar kazandırdığını göstermek; gerçek ve sanal ortamların yaratıcı düşünceyi tetikleyen potansiyellerini keşfetmek; bilgi teknolojilerinin mimari tasarım sürecinde ve mimari ürünün sunum olanaklarını çoğaltmada kullanım alanlarını kuramsal bilgi ışığında irdelemek; dijital ortamda yaratıcı tasarım düşüncesini geliştiren yaklaşımları, yöntemleri tarihsel evrimi bağlamında anlatmak ve günümüz tasarım sorunsalını bu bağlamda tartışmak; öğrencinin tasarlama pratiğindeki yeni potansiyelleri keşfedebilmesini sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Mimarlıkta bilgisayar kullanımında günümüze kadar olan gelişmeler; bilgi teknolojilerinin mimari tasarıma etkileri; çağdaş mimarlık uygulamalarında bilgisayarın üstlendiği rollerin tartışılması; 20.yy. ın ikinci yarısından itibaren özellikle mimarlık alanında deneyimlenen çağdaş tasarım süreçleri; “dijital tasarım” kavramının tanıtılması; kurala-dayalı tasarım stratejileri, kurala dayalı üretken sistemler: algoritmik ve parametrik yaklaşımlar, fraktaller, örüntüler, üretken sistem olarak gramerler, biçim gramerleri; güncel tasarım süreçleri (diyagrama-dayalı tasarım, evrimsel tasarım, performansa dayalı tasarım); güncel tasarım süreçlerinin hem süreç hem de ürettikleri ürün bazında tartışılması; tasarımın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ortaya koyduğu potansiyellerin irdelenmesi

Koordinatörleri
Gülen Çağdaş
Hakan Tong
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024