Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTZ 529 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Dijital Tasarım Yöntemleri
İngilizce Digital Design Methods in Architeture
Dersin Kodu
MTZ 529 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülen Çağdaş
Hakan Tong
Dersin Amaçları Bilgi teknolojilerinin, mimarlık alanınındaki etkilerini tartışmak; bilim ve teknolojideki gelişmelerin (kodlama, algoritmalar, sanal gerçeklik, (VR)artırılmış gerçeklik teknolojileri (AR) vb.), sürece sadece bir “araç” olarak değil bir “ortak” olarak nasıl katıldığını örnekler üzerinden irdelemek; mimarlığa farklı bir bakış kazandıran bu yaklaşımın kuramsal temellerini ve yöntemlerini anlatmak
Bu bağlamda mimarlıkta dijital ortamın mimarlığın sadece görsellenmesine yardımcı bir araç değil, tasarımın yaratıcı sürecine de nasıl yepyeni devrimsel boyutlar kazandırdığını göstermek; gerçek ve sanal ortamların yaratıcı düşünceyi tetikleyen potansiyellerini keşfetmek; bilgi teknolojilerinin mimari tasarım sürecinde ve mimari ürünün sunum olanaklarını çoğaltmada kullanım alanlarını kuramsal bilgi ışığında irdelemek; dijital ortamda yaratıcı tasarım düşüncesini geliştiren yaklaşımları, yöntemleri tarihsel evrimi bağlamında anlatmak ve günümüz tasarım sorunsalını bu bağlamda tartışmak; öğrencinin tasarlama pratiğindeki yeni potansiyelleri keşfedebilmesini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Mimarlıkta bilgisayar kullanımında günümüze kadar olan gelişmeler; bilgi teknolojilerinin mimari tasarıma etkileri; çağdaş mimarlık uygulamalarında bilgisayarın üstlendiği rollerin tartışılması; 20.yy. ın ikinci yarısından itibaren özellikle mimarlık alanında deneyimlenen çağdaş tasarım süreçleri; “dijital tasarım” kavramının tanıtılması; kurala-dayalı tasarım stratejileri, kurala dayalı üretken sistemler: algoritmik ve parametrik yaklaşımlar, fraktaller, örüntüler, üretken sistem olarak gramerler, biçim gramerleri; güncel tasarım süreçleri (diyagrama-dayalı tasarım, evrimsel tasarım, performansa dayalı tasarım); güncel tasarım süreçlerinin hem süreç hem de ürettikleri ürün bazında tartışılması; tasarımın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ortaya koyduğu potansiyellerin irdelenmesi
Dersin Çıktıları 1. Mimari tasarımda bilişim alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2. Alanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4. Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız yürütebilme
5. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Terzidis K., 2006, Algorithmic Architecture, Architectural Press.
Diğer Referanslar Hensel M., Menges A., 2007, Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous
Space In Architecture Design, AA Publications.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022