Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEK 543 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendis.İleri Araş.Yöntem.
İngilizce Advanced Research Methods in Engineering
Dersin Kodu
TEK 543 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emel Önder Karaoğlu
Emel Önder Karaoğlu
Dersin Amaçları Bu dersin amacı aşağıdakileri sağlamak ve öğretmektir:
1. Var olan araştırma yöntemleri ve mühendislik alanındaki uygulamaları hakkında bilgi,
2. Mevcut gelişmeler ve literatür temelinde araştırma problemlerinin tanımlanmasında kullanılan yaklaşımlar,
3. Araştırma sorularını cevaplandırmak için uygulanabilir bir araştırma prosesinin tasarımı, planlanması ve yapılandırılması için gerekli bilgi,
4. Araştırma problemlerini adreslemek, sonuçları yorumlamak ve çıktıları ortaya koymak için en iyi veri toplama ve analiz etme metotları hakkında bilgi
5. Bir araştırmanın sonuçlarını uygun bir format ve içerikte, etik davranış ve sorumluluk ile sunacak ve iletişimini sağlayacak yollar
Dersin Tanımı Araştırma teorisi ve pratiği. Anahtar bileşenler ve tanımlamalar, araştırma yapmanın yolları, araştırma formatları, mühendislik alanında araştırma kavramı. Literatür araştırması, gözden geçirmesi ve atıf pratikleri. Araştırmanın çerçevesi, araştırma konusunun tanımlanması, araştırma problemlerinin formüle edilmesi. Bilimsel araştırmada etik konular. Araştırma tasarımı için yöntemler: nicel, nitel ve karma yöntemler. Örnekleme prensipleri ve teknikleri. Veri analizi için yöntemler: bazı temel ve ileri istatistikler; özel araçlar ve modeller. Bilimsel raporlama ve araştırmanın sunulması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Mühendislik alanı ile ilişkili olarak temel araştırma kavramını anlar,
2. Araştırma konusu ile ilişkili önemli literatürü belirler ve gözden geçirir
3. Araştırma sorularını ve hipotezlerini sınırlar ve tanımlar
4. Araştırma paradigması içinde metodolojinin anahtar elemanlarını belirler
5. Araştırma problemlerine yapısal olarak yaklaşır ve formal bir araştırma önerisi hazırlar
6. Farklı araştırma metotlarını açıklar ve spesifik araştırma görevleri için uygunluklarını tartışır
7. Nicel ve nitel yaklaşımlar temelinde araştırma metodolojisini (örneklem, veri toplama ve analizi) tasarlar
8. Veri analizi ve yorumlama için en iyi uygulamaları kavrar ve uygulayabilir.
9. Mühendislik araştırma uygulamalarını açıklamada iletişim becerileri (yazılı ve sözlü) sergiler
10. Mühendislik araştırmasındaki etik yükümlülükleri ve fikri hakların korunması kavramını anlar.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.), SAGE Publications, ISBN-10:1506386709
Diğer Referanslar 1. Thiel, D. V. (2014). Research Methods for Engineers, Cambridge University Press, UK, ISBN 978-1-107-03488-4.
2. Research Methods for Postgraduates (2016). In T. Greenfield and S. Greener (Eds.), 3rd Ed., John Wiley & Sons, Ltd., UK, ISBN: 9781118341469.
3. How to Keep Your Research Project on Track: Insights from When Things Go Wrong. (2018). In K. Townsend. M. N.K. Saunders (Eds.), Edward Elgar Publishing, UK.
4. Dharmapalan, B. (2012). Scientific Research Methodology, Alpha Science International, ISBN:1842657372, 9781842657379.
5. Sabo, R., Boone, E. (2013). Statistical Research Methods: A Guide for Non-Statisticians, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, ISBN 978-1-4614-8707-4 ISBN 978-1-4614-8708-1 (eBook),DOI 10.1007/978-1-4614-8708-1.
6. Patience, G.S., (2013). Experimental Methods and Instrumentation for Chemical Engineers, Elsevier B.V. ISBN: 978-0-444-53804-8
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022