Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEK 543 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Araştırmanın tanımı. Mühendislik ve bilimsel araştırma kapsamı. Araştırma yapmanın yolları, teorisi, formatları, bileşenleri.
2 Literatür araştırması: kütüphane hizmetleri, yayın tipleri, bibliyometrikler, anahtar kelimelerin belirlenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi.
3 Araştırmanın analizi ve özetlenmesi. Araştırmada etik konular. Araştırma önerisinin hazırlanması.
4 Araştırma tasarımı: nicel, nitel ve karma metotlar. Metotların mühendislik araştırmalarında kullanılma olanakları.
5 Örnekleme: prensipler, veri tipleri, kullanılan teknikler, güvenilirlik ve geçerlilik.
6 Örnekleme: örnek dağılışları, temsil edici örnekler (örnek büyüklüğünün belirlenmesi)
7 Nicel araştırma tasarımı: deney esaslı araştırma metotları
8 Nicel araştırma tasarımı: anket araştırma metotları
9 Nicel verinin analizi: tanımlayıcı, yorumlayıcı ve ilişkilendirici istatistikler, tekli, ikili ve çok değişkenli istatistikler, ölçme hatası ve belirsizlik.
10 Nicel verinin analizi: hipotez testi ve bazı ileri istatistik metotlar
11 Nitel araştırma tasarımı: nitel araştırma tasarımının tipleri (mülakat yapma, foküs gruplar, katılımcı gözlem)i.Nitel verinin toplanması, analiz edilmesi, kodlanması ve sınıflandırılması.
12 Karma araştırma tasarımı
13 Modelleme: hesaplamalı çalışmalar, benzetim ve optimizasyon
14 Araştırmanın yazılması ve iletişimi: araştırma raporlanması ve sunulması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022