Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 544E - Adi Türevli Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Analiz
 

MAT 544E - Adi Türevli Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Analiz

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere adi türevli diferansiyel denklemler ve sistemler için sayısal çözümlerine ilişkin temel kavramları tanıtmak,
2. Adi türevli diferansiyel denklemleri çeşitli yöntemler kullanarak sayısal olarak çözmeyi öğretmek.
3. Çeşitli yöntemlerin genel hata analizini öğretmek.

Dersin Tanımı

Diferansiyel denklemler theorisine giriş. Başlangıç değer probleminin kararlılığı. Euler yöntemi. Euler yöntemi için hata analizi ve nümerik kararlılık. Diferansiyel denklem sistemleri için nümerik yöntemler.
Geri Euler yöntemi ve trapezoidal yöntemi. Taylor ve Runge-Kutta yöntemleri, bu yöntemlerin yakınsalık, kararlılık ve asimptotik hata analizleri. Cok adımlı yöntemler ve genel hata analizleri. Stiff diferansiyel denklemler. Stiff diferansiyel denklemler için kapalı Runge-Kutta yöntemleri, diferansiyel cebirsel denklemler. Sınır değer problemi.

Koordinatörleri
Ahmet Duran
Ahmet Duran
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024