Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HGP 515 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Moda ve Lüks Marka Yönetimi
İngilizce Fashion and Luxury Brand Management
Dersin Kodu
HGP 515 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cevza Candan
Canan Sarıçam
Dersin Amaçları 1. Lüks marka kavramı, markalarin sembolik fonksiyonları ve moda endüstrisinde marka geliştirme ve yönetimi ile marka iletişim süreçleri hakkında genel bilgi vermek
2. Moda endüstrisinde yer alan lüks markaları incelemek ve lüks tüketim motivasyonlarını değerlendirmek
3. Tüketici davranışı ve pazarın lüks marka geliştirme, yönetim ve iletişim süreçlerindeki rolünü irdelemek
4. Lüks marka geliştirme, yönetim ve iletişim süreçlerinde; fiyatlandirma, dagitim ve promosyon konularında farkındalık yaratmak
5. Markalaşma ve lüks tüketiminde etik unsurları değerlendirmek.
Dersin Tanımı Bu ders moda perakendeciliğinde hazir giyim ve lüks ürün kategorileri için markalaşma ve pazarlama kavram ve stratejilerini inceler. Hazır giyim ve lüks ürün kategorilerinde marka geliştirme, marka yönetimi ve marka iletişim stratejileri; global rekabet, tüketici segmentleri ve etik konular çerçevesinde analiz edilir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri kazanacaktır:
I. Lüks moda ürün markalarının, farklı pazar koşullarına göre oluşturulan yönetim stratejilerini analiz edebilme becerisi
II. Lüks moda ürün gruplarının markalaşma stratejileri arasındaki etkileşimi değerlendirebilme becerisi
III. Yeni teknolojilerin, lüks moda ürün markalarının rekabet stratejileri üzerinde etkilerini değerlendirebilme becerisi
IV. Tüketicinin değişen rolünün ve sürdürülebilirlik algısının; lüks moda ürün markalarının rekabet stratejileri üzerinde etkilerini değerlendirebilme becerisi
V. Lüks moda ürün markalaşma süreçleri konusunda bağımsız araştırma yapabilme beserisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022