Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 539 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Reak.Mekanizma. I
İngilizce Organic Reaction Mechanisms I
Dersin Kodu
KIM 539 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Naciye Talınlı
Dersin Amaçları 1. Lisans öğretiminde edinilen organik kimya temel bilgilerini daha ayrıntılı olarak vermek
2. Yapı-reaktivite ilişkilerini incelemek
3 . kimyasal reaksiyonları için mekanizma önerisi yapma becerisini kazandırma
4- Organik molekülleri bir tasarım ürünü olarak ele alıp, sentezleri için yöntemler önerebilme
( tasarım-problem çözebilme) Becerilerini kazandırmak
Dersin Tanımı Yapı-reaktivite ilişkileri: bağlar, orbitaller, konjuge çoklu bağlı bileşikler, indüktif etki ve alan etkisi, rezonans etki, reaktivite üzerine nicel yaklaşımlar. Aromatiklik ve antiaromatiklik. Elektrofiller, nükleofiller, asitlik, bazlık. Stereokimya: bileşiklerin stereokimyası, reaksiyonların stereokimyası, sterokimyanın belirlenmesi, organometalik kimya: ligand türleri,organo bakır, palladyum, kobalt, bileşiklerinin kullanım alanları
Dersin Çıktıları B u dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. organik moleküllerin yapısı ve kararlılıkları hakkında fikir yürütebilme
II. reaksiyonlardaki arayapıların kararlıllıklarını irdeleyebilme
III. yapı-reaktivite ilişkilerini analiz edebilme
IV. reaksiyonların mekanizmalarını belirleyebilme,
V. ürün analizi yaparak, ürünün sentezi için gereken başlangıç bileşiklerini bulabilme
tasarım ve problem çözme ,
VI. moleküllerin ve reaksiyonların sterokimyaları hakkında fikir yürütebilme
becerisine sahip olacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Organik Reaksiyon Mekanizmaları, 2008, Olcay Anaç, Naciye Talınlı, Nobel Yayın Dağıtım, ITU Yayını, ISBN: 978-605-395-144-5
Diğer Referanslar 1. Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanisms, And Structure,
Jerry March, Wiley, Fourth Edition,1992

2. Organic Chemistry,J. Clayden, N.Greeves, S.Warren, P. Wothes, Oxford Univ., 2001

3. Basic Organic Stereochemistry, L.E.Eliel, H.S.Wilen, M.P.Doyle, John-Wiley and Sons., 2001
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020