Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KMM 511E - Mühendislik Matematiği
 

KMM 511E - Mühendislik Matematiği

Dersin Amaçları

1. Mühendislik problemlerinin modellenmesi sonucunda ortaya çıkan, lineer ve lineer olmayan cebirsel denklemler, adi diferansiyel ve kısmı diferansiyel denklemler gibi denklemlerin çözümü için öğrencilerin uygun analitik yöntemleri bulma becerilerini geliştirmek,
2. Öğrencilere ilgili problemleri çözme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Tanımı

Kompleks sayılar, Matrisler, Lineer denklem sistemleri, Birinci mertebe diferansiyel denklemler, Yüksek mertebe diferansiyel denklemler: homojen ve homojen olmayan durumlar; Diferansiyel denklem sistemleri, özdeğerler ve özvektörler, Matris eksponansiyeli, Seri çözümler, Frobenius yöntemi, Legendre ve Bessel eşitlikleri, Sturm-Liouville problemleri, Ortogonalite, Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklem çözümü, Fourier serileri, Kısmı diferansiyel denklemler, Değişkenlerin ayrılması yöntemi.

Koordinatörleri
Elif Öztürk Er
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024