Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KMM 511E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Matematiği
İngilizce Engineering Mathematics
Dersin Kodu
KMM 511E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Öztürk Er
Dersin Amaçları 1. Mühendislik problemlerinin modellenmesi sonucunda ortaya çıkan, lineer ve lineer olmayan cebirsel denklemler, adi diferansiyel ve kısmı diferansiyel denklemler gibi denklemlerin çözümü için öğrencilerin uygun analitik yöntemleri bulma becerilerini geliştirmek,
2. Öğrencilere ilgili problemleri çözme becerisini kazandırmaktır.
Dersin Tanımı Kompleks sayılar, Matrisler, Lineer denklem sistemleri, Birinci mertebe diferansiyel denklemler, Yüksek mertebe diferansiyel denklemler: homojen ve homojen olmayan durumlar; Diferansiyel denklem sistemleri, özdeğerler ve özvektörler, Matris eksponansiyeli, Seri çözümler, Frobenius yöntemi, Legendre ve Bessel eşitlikleri, Sturm-Liouville problemleri, Ortogonalite, Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklem çözümü, Fourier serileri, Kısmı diferansiyel denklemler, Değişkenlerin ayrılması yöntemi.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Kompleks sayılar, matrisler ve seriler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2. Lineer denklem sistemlerini çözebileceklerdir.
3. Değişik tipteki adi diferansiyel denklemleri çözebileceklerdir.
4. Diferansiyel denklem sistemlerini çözebileceklerdir.
5. Kısmi diferansiyel denklemleri çözebileceklerdir.
6. Diferansiyel denklem çözümünde probleme uygun yöntemi seçebileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics 9th ed., Wiley, New
York, 2006
2. Wylie, C.R., Barret, L.C., Advanced Engineering Mathematics, McGraw
Hill, NY, 1995
3. Greenberg, M., Advanced Engineering Mathematics, 2nd ed., Prentice Hall,
NY, 1998
4. Rice, R.G., Do, D.D., Applied Mathematics and Modeling for Chemical
Engineers, John Wiley, NY, 1995
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024