Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 596 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araştırma,Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethics and Seminar
Dersin Kodu
KET 596 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cemile Tiftik
Dersin Amaçları a. Bilimsel aras¸tırmaların kapsamını, temellerini
o¨gˆrenme
b. Bilimsel bilgiye eris¸im ve veri toplama
yo¨ntemlerini o¨gˆrenme
c. Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi
yapabilme
d. Aras¸tırma raporu hazırlamayı o¨gˆrenme
e. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik
dıs¸ı davranıs¸ları o¨nleme
Dersin Tanımı • Aras¸tırma Önerisi Yazma -Bir ‘Özet’ Öneri
Hazırlama,
• Aras¸tırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları,
• Makale Yazımında Temel Kurallar ve Örnekler,
• Aras¸tırmada Etik Sorunlar/Etik Dıs¸ı Davranıs¸lar ve
Önlenmesi,
• Gec¸erlilik ve Güvenirlik Kavramları,
• Yükseko¨gˆretim Kurulu Bilimsel Aras¸tırma ve Yayın
Etigˆi Yo¨nergesi
Dersin Çıktıları 1. Bilimsel aras¸tırmaların kapsamını ve temellerini
o¨gˆrenir.
2. Bilimsel bilgiye eris¸im ve veri toplama
yo¨ntemlerini o¨gˆrenir.
3. Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi
yapabilir.
4. Aras¸tırma raporu hazırlamayı o¨gˆrenir.
5. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik
dıs¸ı davranıs¸ları o¨nleyebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Şener Büyüko¨ztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıc¸C¸akmak, Şirin
Karadeniz,
“Bilimsel Aras¸tırma Yo¨ntemleri”
, Pegem
Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014
Diğer Referanslar • Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinc¸er Ülkü¨,
“Bilimsel aras¸tırmalarda etik ve sorunlar”
, TÜBA yayınları,
ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002
• Ders Konuları ile ilgili hazırlanmıs¸ders notları ve bilimsel
aras¸tırma makaleleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024