Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 596 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Hafta Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Aras¸tırma Yo¨ntemlerine Giris¸-
Bilimsel Aras¸tırma Yo¨ntemleri
2. Hafta TTO Aras¸tırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları
(Teorik)
3. Hafta TTO Aras¸tırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları
(Uygulama)
4. Hafta TTO Aras¸tırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları
(Uygulama)
5. Hafta Bilimsel Aras¸tırmada Planlanma: Aras¸tırma Problemleri,
Hipotezler ve Amac¸lar; Bilimsel Bilgiye Eris¸im
6. Hafta Bilimsel Veri Toplama ve Ölc¸me Yo¨ntemleri; Veri Analiz
Yo¨ntemleri ve Sunumu;
7. Hafta Etik ve Bilimsel Aras¸tırmada Temel Etik İlkeler
Prof. Dr. Hülya DEMİR, Eylül 2017 7
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK
8. Hafta Gec¸erlilik ve Güvenirlik Kavramları
9. Hafta YÖK Bilimsel Aras¸tırma ve Yayın Etigˆi Yo¨nergesi
10. Hafta Ögˆrenci o¨dev sunumları
11. Hafta Ögˆrenci o¨dev sunumları
12. Hafta Ögˆrenci o¨dev sunumları
13. Hafta Ögˆrenci o¨dev sunumları
14. Hafta Ögˆrenci o¨dev sunumları
15. Hafta Ögˆrenci o¨dev sunumları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023