Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 507 - Şehirlerin Yeniden Yapılanması
 

SPL 507 - Şehirlerin Yeniden Yapılanması

Dersin Amaçları

Tüm dünyada kentler ekonomi-politik yeniden yapılanma ile betimlenen küresel ve yerel dinamiklere bağlı olarak büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Kentsel mekânın, bu mekâna bağımlı kültürler ve toplumların yeniden üretimini etkileyen mücadele alanları hakkında farkındalığa kavuşmak, çözüm üretme yetkinliğini edinmek için önemlidir. Bu yönüyle dersin amacı öğrencileri, dünyadaki politik, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin kentlerin yeniden yapılandırılmasına etkisi konusunda bilgilendirmek; sosyo-ekonomik kültür ile kentsel mekânın yeniden üretim siyasası arasında ilişki kurmayı sağlayan kuramsal altyapıyı kazandırmaktır.

Dersin Tanımı

Ders, küreselleşme etkisinde özellikle 1980 sonrası kentlerin yeniden yapılanması konusunda farklı perspektiflere yer verecek şekilde düzenlenen bir dizi tematik seminerden oluşmaktadır. Uluslararası ve ulusal örnekler çerçevesinde bu yapılanmada ticari merkezlerin, kamusal mekanın, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, konut politikalarının, tarihi çevrenin, kültür endüstrilerinin, ekolojik ve toplum öncelikli yaklaşımların karşılaştırmalı olarak etkisini kentleşme politikası ve politikanın kentleşmesi ikilemi çerçevesinde irdelemektedir.

Koordinatörleri
Zeynep Günay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020