Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 507 - Şehirlerin Yeniden Yapılanması
 

SPL 507 - Şehirlerin Yeniden Yapılanması

Dersin Amaçları

Tüm dünyada kentler ekonomi-politik yeniden yapılanma ile betimlenen küresel ve yerel dinamiklere bağlı olarak büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Kentsel mekânın, bu mekâna bağımlı kültürler ve toplumların yeniden üretimini etkileyen mücadele alanları hakkında farkındalığa kavuşmak, bu sürecin etkin yönetimi için gerekli stratejik yaklaşım ve çözüm üretme yetkinliğini edinmek için önemlidir. Bu yönüyle dersin amacı öğrencileri, kentsel gündemi oluşturan politikalara dair eleştirel bir değerlendirilme sunulması yoluyla öğrencileri kentsel mekanın yeniden üretimine dair farklı konu alanları ile tanıştırmak; sosyo-ekonomik kültür ile kentsel mekânın yeniden üretim siyasası arasında ilişki kurmayı sağlayan kuramsal altyapıyı kazandırmaktır. Ders, küreselleşme etkisinde özellikle 1980 sonrası kentlerin yeniden yapılanması konusunda farklı perspektiflere yer verecek ve eleştirel düşünmeyi teşvik edecek şekilde düzenlenen bir dizi tematik seminerden oluşmaktadır. Mekan ekolojisi, gıdanın müşterekleri, geçicilik ve konukseverlik, çatışma mirası, sanat ve bellek, kamusal mekan, kentsel muhalefet ve kent hakkı gibi farklı konu başlıklarında kentsel sistemlerin dönüşümünü ve bu dönüşümün etkisini kentleşme politikası ve politikanın kentleşmesi ikilemi çerçevesinde irdelemektedir. Çağdaş kentleşmeyi yönlendiren hem yerel hem de uluslararası güçleri incelemenin yanı sıra, gelişmekte olan dünyanın hızla büyüyen şehirlerinde ortaya çıkan, artan gelir eşitsizliği ve sosyo-ekonomik dışlanma, çevresel zorluklar ve artan şiddetten ayrışmaya kadar değişen temel konulara odaklanmaktadır.

All over the world, cities are undergoing a great change and transformation depending on the global and local dynamics influenced and enforced by economical and political restructuring. It is important to gain awareness about the challenges that affect the reproduction of urban space, the cultures and societies dependent on this space, and to gain the competence to facilitate strategic approach and solutions that are needed for the effective management of this process. In this respect, the aim of the course is to introduce students to different subject areas related to the reproduction of urban space by presenting a critical assessment of the policies that make up the urban agenda; to gain the theoretical background that enables to bridge between socio-economic culture and the politics of reproduction urban space. The course is based on a series of thematic seminars that illustrate different perspectives on the reconstruction of the urbanity, while encouraging critical thinking, especially after the 1980s under the influence of globalization. It examines the transformation of urban systems and the impact of this transformation within the frame of urbanization politics and urbanisation of politics under the themes of spatial ecology, the commons of food, temporality and hospitality, conflict heritage, art and memory, public space, urban opposition, and the right to the city. Besides examining both local and transnational forces driving contemporary urbanization, it focuses on key issues emerging in the rapidly growing cities of the developing world, ranging from growing income inequality and socio-economic exclusion, environmental challenges and rising violence to fragmented yet sprawling and underserviced landscapes that often lack effective institutions for sustainable metropolitan management.

Dersin Tanımı

Tüm dünyada kentler ekonomi-politik yeniden yapılanma ile betimlenen küresel ve yerel dinamiklere bağlı olarak büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Kentsel mekânın, bu mekâna bağımlı kültürler ve toplumların yeniden üretimini etkileyen mücadele alanları hakkında farkındalığa kavuşmak, bu sürecin etkin yönetimi için gerekli stratejik yaklaşım ve çözüm üretme yetkinliğini edinmek için önemlidir. Bu yönüyle dersin amacı öğrencileri, kentsel gündemi oluşturan politikalara dair eleştirel bir değerlendirilme sunulması yoluyla öğrencileri kentsel mekanın yeniden üretimine dair farklı konu alanları ile tanıştırmak; sosyo-ekonomik kültür ile kentsel mekânın yeniden üretim siyasası arasında ilişki kurmayı sağlayan kuramsal altyapıyı kazandırmaktır. Ders, küreselleşme etkisinde özellikle 1980 sonrası kentlerin yeniden yapılanması konusunda farklı perspektiflere yer verecek ve eleştirel düşünmeyi teşvik edecek şekilde düzenlenen bir dizi tematik seminerden oluşmaktadır. Mekan ekolojisi, gıdanın müşterekleri, geçicilik ve konukseverlik, çatışma mirası, sanat ve bellek, kamusal mekan, kentsel muhalefet ve kent hakkı gibi farklı konu başlıklarında kentsel sistemlerin dönüşümünü ve bu dönüşümün etkisini kentleşme politikası ve politikanın kentleşmesi ikilemi çerçevesinde irdelemektedir. Çağdaş kentleşmeyi yönlendiren hem yerel hem de uluslararası güçleri incelemenin yanı sıra, gelişmekte olan dünyanın hızla büyüyen şehirlerinde ortaya çıkan, artan gelir eşitsizliği ve sosyo-ekonomik dışlanma, çevresel zorluklar ve artan şiddetten ayrışmaya kadar değişen temel konulara odaklanmaktadır.

All over the world, cities are undergoing a great change and transformation depending on the global and local dynamics influenced and enforced by economical and political restructuring. It is important to gain awareness about the challenges that affect the reproduction of urban space, the cultures and societies dependent on this space, and to gain the competence to facilitate strategic approach and solutions that are needed for the effective management of this process. In this respect, the aim of the course is to introduce students to different subject areas related to the reproduction of urban space by presenting a critical assessment of the policies that make up the urban agenda; to gain the theoretical background that enables to bridge between socio-economic culture and the politics of reproduction urban space. The course is based on a series of thematic seminars that illustrate different perspectives on the reconstruction of the urbanity, while encouraging critical thinking, especially after the 1980s under the influence of globalization. It examines the transformation of urban systems and the impact of this transformation within the frame of urbanization politics and urbanisation of politics under the themes of spatial ecology, the commons of food, temporality and hospitality, conflict heritage, art and memory, public space, urban opposition, and the right to the city. Besides examining both local and transnational forces driving contemporary urbanization, it focuses on key issues emerging in the rapidly growing cities of the developing world, ranging from growing income inequality and socio-economic exclusion, environmental challenges and rising violence to fragmented yet sprawling and underserviced landscapes that often lack effective institutions for sustainable metropolitan management.

Koordinatörleri
Zeynep Günay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022