Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 507 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehirlerin Yeniden Yapılanması
İngilizce Restructuring of Cities
Dersin Kodu
SPL 507 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Günay
Dersin Amaçları Tüm dünyada kentler ekonomi-politik yeniden yapılanma ile betimlenen küresel ve yerel dinamiklere bağlı olarak büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Kentsel mekânın, bu mekâna bağımlı kültürler ve toplumların yeniden üretimini etkileyen mücadele alanları hakkında farkındalığa kavuşmak, çözüm üretme yetkinliğini edinmek için önemlidir. Bu yönüyle dersin amacı öğrencileri, dünyadaki politik, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin kentlerin yeniden yapılandırılmasına etkisi konusunda bilgilendirmek; sosyo-ekonomik kültür ile kentsel mekânın yeniden üretim siyasası arasında ilişki kurmayı sağlayan kuramsal altyapıyı kazandırmaktır.
Dersin Tanımı Ders, küreselleşme etkisinde özellikle 1980 sonrası kentlerin yeniden yapılanması konusunda farklı perspektiflere yer verecek şekilde düzenlenen bir dizi tematik seminerden oluşmaktadır. Uluslararası ve ulusal örnekler çerçevesinde bu yapılanmada ticari merkezlerin, kamusal mekanın, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, konut politikalarının, tarihi çevrenin, kültür endüstrilerinin, ekolojik ve toplum öncelikli yaklaşımların karşılaştırmalı olarak etkisini kentleşme politikası ve politikanın kentleşmesi ikilemi çerçevesinde irdelemektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1.Şehirlerin yeniden yapılanma açısından potansiyellerini analiz etme,
2.Küreselleşmenin şehirlerin yeniden yapılanmasındaki politik, sosyo-ekonomik ve fiziksel etkisini anlama ve analiz etme,
3.Şehirlerin yeniden yapılanması bağlamında mevcut kuram, politika ve uygulamaları eleştirel bir anlayışla değerlendirme,
4.Araştırma tasarımı, problem tanımlama, veri toplama ve üretme, analiz tekniklerini kullanma,
5.Teknik ve akademik dille sözlü ve yazılı ifade etme bilgi, beceri ve değerlerini kazanırlar.
Önkoşullar n/A
Gereken Olanaklar n/A
Diğer n/A
Ders Kitabı n/A
Diğer Referanslar Auge, M. (1995). Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London: Verso.
Bartu-Candan, A., Kolluoğlu, B. (2008). Emerging spaces of neoliberalism: A gated town and a public housing project in Istanbul. New Perspectives on Turkey (39), 5-46.
Betancour, A., Hasdell, P. (2001). Tango: A choreography of urban displacement. In M. Miles, T. Hall, I. Borden (Eds), The City Cultures Reader (pp. 277-290). London: Routledge.
Boyer, C.M. (1996). The City of Collective Memory. Cambridge: The MIT Press.
Brenner, N., Theodore, N. (2002). Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe. Oxford: Blackwell.
Brenner, N., Marcuse, P., Mayer, M. (Eds). (2011). Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City. London: Routledge.
Borden, I. (2001). A performative critique of the city: Urban practice of skateboarding. In M. Miles, T. Hall, I. Borden (Eds), The City Cultures Reader (pp. 291-298). London: Routledge.
Castells, M. (1998). The Information Age: Economy, Society, and Culture - End of Millennium. Oxford: Blackwell.
Davis, M. (1992). The militarization of urban space. In M. Sorkin (Ed) Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space. NY: Noonday.
Davis, M. (2006). Planet of Slums. London: Verso.
Debord, G. ([1967] 2006). Gösteri Toplumu. Istanbul: Ayrinti (original: La Société du Spectacle, 1967).
De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. LA: University of California (translated by S.F. Rendall).
Eraydin, A. (Ed). (2006). Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış. Ankara: Dost.
Fainstein, S.S. (1983). Restructuring The City: The Political Economy of Urban Redevelopment. London, NY: Longman.
Fainstein, S., Campbell, S. (Eds). (1996). Readings in Urban Theory. Oxford: Blackwell.
Günay, Z. (2015). Renewal agenda in Istanbul: Urbanisation vs. urbicide. ICONARP International Journal of Architecture and Planning 3 (1), 95-108.
Günay, Z. (2015). İstanbul’da neoliberal korumanın sürdürülemezliği üzerine bir tartışma. Mimar.ist (53), 19-24.
Günay, Z., Koramaz, T.K., Özüekren, A.Ş. (2015). From squatter upgrading to large-scale renewal programmes: Housing renewal in Turkey. In R. Turkington, C. Watson (Eds), Renewing Europe’s Housing (pp. 215-244). Bristol: Policy Press.
Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.
Hamnett, C. (1994). Social polarisation in global cities: Theory and evidence. Urban Studies 31 (3), 421-424.
Harvey, D. (1989). The Condition of Post-modernity. Oxford: Basil Blackwell.
Harvey, D. (2011). Umut Mekanları. İstanbul: Metis.
Harvey, D. (2013). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. NY: Verso.
Haider, D. (1992). Place wars: new realities in the 1990s. Economic Development Quarterly 6 (2), 127-134.
Harrison, R. (Ed). (2010). Understanding the Politics of Heritage (Understanding Global Heritage). Manchester: Manchester University Press.
Huysenn, A. (2003). Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Random House Digital, Inc.
Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.
Kearns, G., Philo, C. (Eds). (1993). Selling Places: The City as Cultural Capital, Past and Present. Oxford: Pergamon.
Keskinok, H.Ç. (1991). Kentsel mekanın üretiminde rastlantısallık sorunu üzerine. METU Journal of Faculty of Architecture, 18 (1-2) 91-102.
Keyder, C. (Ed). (2000). Istanbul: Between the Global and the Local. Istanbul: Metis.
King, A.D. (2004). Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity. London: Routledge.
Lees, L. (2012). The geography of gentrification Thinking through comparative urbanism. Progress in Human Geography, 36 (2), 155-171.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell.
Lovering, J. (2007). The relationship between urban regeneration and neo-liberalism: Two presumptuous theories and a research agenda. International Planning Studies 12 (4), 343-366.
Lovering, J., Türkmen, H. (2011). Bulldozer neo-liberalism in Istanbul: The state-led construction of property markets, and the displacement of the urban poor. International Planning Studies 16 (1), 73-96.
Low, S.M., Lawrence-Zuniga, D. (Eds). (2003). Anthropology of Space and Place: Locating Culture. Wiley-Blackwell.
Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University.
Marcuse, P., Van Kempen, R. (Eds). (2000). Globalizing Cities: A New Spatial Order? Oxford: Blackwell.
Mehrotra, R., Vera, F., Mayoral, J., Sennett, R., Burdett, R. (2016). Ephemeral Urbanism: Cities in Constant Flux. Santiago, Chile : ARQ ediciones.
Merrifield, A. (2012). The Urban Question under Planetary Urbanization. International Journal of Urban and Regional Research, 37 (3), 909-922.
Molotch, H. (1976). The city as a growth machine: Toward a political economy of place. American Journal of Sociology 82, 309-330.
Purcell, M. (2003). Citizenship and the right to the global city: reimagining the capitalist world order. International Journal of Urban and Regional Research 27 (3), 564-590.
Smith, N. (2002). New globalism, new urbanizm: Gentrification as global urban strategy. Antipode 34 (3), 434-57.
Soja, E.W. (2000). Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell.
Tekeli, I. (2011). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. Istanbul: Tarih Vakfı.
Tuan, Y.F. (1974). Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values. Columbia University Press.
Türkün, A. (2014). Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Urry, J. (1995). Consuming Places. London: Routledge (Mekânları Tüketmek, İstanbul: Ayrıntı).
Walsh, K.T. (1992). The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Post-Modern World. London: Routledge.
Weber, R. (2002). Extracting value from the city: neoliberalism and urban redevelopment. Antipode 34 (3), 519–541.
Weber, M. (2012). Şehir, Modern Kentin Oluşumu. Istanbul: Yarın Yayınları.
Wirth, L. (1938). Urbanism as a way of life. The American Journal of Sociology 44 (1), 1-24.
Zukin, S. (1995). The Cultures of Cities. Oxford: Blackwell.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020