Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 514 - Çevre Sis.Koku ve Emisyon Kont
 

CBM 514 - Çevre Sis.Koku ve Emisyon Kont

Dersin Amaçları

Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Koku ve VOC kaynaklı Kirlenmenin temel bilgilerinin verilmesi, global etkilerinin anlaşılması ve çevre mühendisliği alanları ile ilişkinin oluşturulması
2. Koku ve VOC emisyonlarının kaynakta ve alıcı ortamda ölçülerek belirlenmesi, hava kalitesi yönetiminin planlanması yasal düzenlemeler, ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
3. Çevre sistemlerinde koku ve VOC kirliliğinin oluşumu ve kontrolüne yönelik temel mühendislik ve yönetim esaslarının kavratılması ve çevre sistemlerinin dizaynında dikkate alınmasının sağlanması
.

Dersin Tanımı

Genel Bakış, Koku ve VOC ile ilgili tanımlar, Kaynakta Ve Çevre Havasında Ölçüm Teknikleri, Analitik Koku Ölçüm Yöntemleri, Toksik hava kirleticiler, Çevresel sistemler(atıksu toplama sistemleri, atıksu arıtma tesisleri, çamur çürütme ve kurutma tesisleri, atık yakma tesisleri, gazlaştırma tesisleri, katı atık ve zararlı atık depolama tesisleri, kompost tesisleri) de koku ve VOC oluşumu ve emisyonu. Koku rahatsızlığı ve toplum üzerindeki etkisi.Koku emisyonlarının azaltılması. Atıksu arıtma sistemlerinde koku kontrolü.Biyolojik koku kontrolü, Fizikokimyasal koku kontrolü, Koku modellemesi, Koku ile ilgili yasal düzenlemeler.

Koordinatörleri
Kadir Alp
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024