Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 514 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Sis.Koku ve Emisyon Kont
İngilizce Odor and VOC Control in the Evironmental Systems
Dersin Kodu
CBM 514 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Koku ve VOC kaynaklı Kirlenmenin temel bilgilerinin verilmesi, global etkilerinin anlaşılması ve çevre mühendisliği alanları ile ilişkinin oluşturulması
2. Koku ve VOC emisyonlarının kaynakta ve alıcı ortamda ölçülerek belirlenmesi, hava kalitesi yönetiminin planlanması yasal düzenlemeler, ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
3. Çevre sistemlerinde koku ve VOC kirliliğinin oluşumu ve kontrolüne yönelik temel mühendislik ve yönetim esaslarının kavratılması ve çevre sistemlerinin dizaynında dikkate alınmasının sağlanması
.
Dersin Tanımı Genel Bakış, Koku ve VOC ile ilgili tanımlar, Kaynakta Ve Çevre Havasında Ölçüm Teknikleri, Analitik Koku Ölçüm Yöntemleri, Toksik hava kirleticiler, Çevresel sistemler(atıksu toplama sistemleri, atıksu arıtma tesisleri, çamur çürütme ve kurutma tesisleri, atık yakma tesisleri, gazlaştırma tesisleri, katı atık ve zararlı atık depolama tesisleri, kompost tesisleri) de koku ve VOC oluşumu ve emisyonu. Koku rahatsızlığı ve toplum üzerindeki etkisi.Koku emisyonlarının azaltılması. Atıksu arıtma sistemlerinde koku kontrolü.Biyolojik koku kontrolü, Fizikokimyasal koku kontrolü, Koku modellemesi, Koku ile ilgili yasal düzenlemeler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanır;
I. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
II. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
III. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
IV. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrencilere verilecek ödevlerle, çevre sistemlerinden kaynaklanan koku ve VOC kirleticilerinin nasıl oluştuğu, nasıl ölçülebileceği, kontrol için ne gibi tekniklerin mevcut olduğu ve bu tekniklerle ilgili temel dizayn kriterlerinin verilmesi ve böylece gittikçe önem kazanan ve toplumsal rahatsızlığa ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olan koku ve VOC emisyonları hakkında çevre mühendislerinin ilgisini ve bu alanda verielen bilgileri kullanabilme becerisi kazandırılması sağlanacaktır.
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Rafson,H.(1998). ”Odor and VOC Control”,McGraw Hill
2. Devinny JS, Deshusses MA, Webster TS(2002). “Biofiltration for Air Pollution Control”,Lewis Pub.
3. Tata,P.,Witherspoon,J.,Lue-Hing, C.(2003). VOC Emissions from Wastewater Treatment Plants, Characterization, Control and Compliance, Lewis Publ.
4. WEF(2004). “Control of odors and Emissions from Wastewater treatment Plants”Manual of Practice No.25, ISBN 978-1-57278-189-4,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024