Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 503E - Elastisite
 

UUM 503E - Elastisite

Dersin Amaçları

1- Şekil değiştirebilen elastik cisimlerin mekaniğinin esaslarını öğretmek.
2- Özel problemlere (çatlak, delik vs.) elastisite denklemlerini uygulamak

Dersin Tanımı

Tansör Analizi; Hareket ve Deformasyonlar; Deformasyon Kinematiği, Yer Değiştirme- Birim
Şekil Değiştirme Bağıntıları; Birim Şekil Değiştirme Tansörleri; Dinamik: Kuvvetler ve Gerilmeler;
Gerilme Tansörü; Asal Gerilmeler; Virtuel İş Prensibi; Bünye Denklemleri; Lineer Elastisite;
Varyasyon Teoremleri; Airy Gerilme Fonksiyonu; Delik, Köşe ve Çatlaklarda Gerilme Yığılması
Problemleri.

Koordinatörleri
Vedat Ziya Doğan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022