Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 503E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elastisite
İngilizce Elastisite (Elasticity)
Dersin Kodu
UUM 503E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Vedat Ziya Doğan
Dersin Amaçları 1- Şekil değiştirebilen elastik cisimlerin mekaniğinin esaslarını öğretmek.
2- Özel problemlere (çatlak, delik vs.) elastisite denklemlerini uygulamak
Dersin Tanımı Tansör Analizi; Hareket ve Deformasyonlar; Deformasyon Kinematiği, Yer Değiştirme- Birim
Şekil Değiştirme Bağıntıları; Birim Şekil Değiştirme Tansörleri; Dinamik: Kuvvetler ve Gerilmeler;
Gerilme Tansörü; Asal Gerilmeler; Virtuel İş Prensibi; Bünye Denklemleri; Lineer Elastisite;
Varyasyon Teoremleri; Airy Gerilme Fonksiyonu; Delik, Köşe ve Çatlaklarda Gerilme Yığılması
Problemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri
ve yetkinlik kazanırlar;
1- Tansörlerin ve eğrisel koordinatların sürekli ortamlar mekaniğinde kullanımını
2- Temel lineer elastisite denklemlerini çıklarma ve uygulama
3- Varyasyon teoremlerini ve virtual iş prensiblerini öğrenme ve kullanma
4- Airy gerilme fonksiyonlarının kullanma
5- Elastisite genel denklemlerini bazı özel problemlere uygulayarak çözme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • S. Timoshenko and J.N Goodier
“Theory of Elasticity”, McGraw-Hill, 1951
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022