Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 526E - Uzaktan Algılanmış Veriler ile Harita Üretimi
 

GEO 526E - Uzaktan Algılanmış Veriler ile Harita Üretimi

Dersin Amaçları

1. Uzaktan algılanmış verilerden farklı ölçeklerde ve amaçlarda haritalar üretmek,
2. Farklı uygulama alanları için oluşturulacak olan topografik ve tematik haritalarda amaca uygun görüntü işleme ve kartografik tasarım yöntemlerini belirlemek.
3. Uzaktan algılanmış verilerin mekansal ve tematik doğruluklarını kartografik açıdan irdelemek,
4. Uzaktan algılanmış verilerin çeşitli ölçeklerdeki harita üretim süreçlerinde kullanımını kartografik olarak değerlendirmek.
5. Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak

Dersin Tanımı

Uzaktan algılanmış verilerinden harita üretilirken; amaç, kapsam, ölçek ve beklenen konumsal doğruluk dikkate alınmalı ve bunlara uygun görüntüler ve görüntü işleme yöntemleri kullanılmalıdır. Üretilen haritaların kartografik tasarım ölçütlerine, amaca ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olması önemlidir. Bu ders kapsamında uzaktan algılanmış verilerdeki mekansal çözünürlük, konumsal/tematik doğruluk ve belirsizlik kavramları açıklanarak; büyük, orta ve küçük ölçeklerdeki topografik ve tematik haritaların uzaktan algılanmış verileri kullanılarak kartografik ölçütlere uygun olarak hazırlanmasına yönelik temel yaklaşımlar açıklanacaktır.

Koordinatörleri
Elif Sertel
Ahmet Özgür Doğru
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024