Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 526E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uzaktan Algılanmış Veriler ile Harita Üretimi
İngilizce Mapping with Remot.Sensed Data
Dersin Kodu
GEO 526E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Sertel
Ahmet Özgür Doğru
Dersin Amaçları 1. Uzaktan algılanmış verilerden farklı ölçeklerde ve amaçlarda haritalar üretmek,
2. Farklı uygulama alanları için oluşturulacak olan topografik ve tematik haritalarda amaca uygun görüntü işleme ve kartografik tasarım yöntemlerini belirlemek.
3. Uzaktan algılanmış verilerin mekansal ve tematik doğruluklarını kartografik açıdan irdelemek,
4. Uzaktan algılanmış verilerin çeşitli ölçeklerdeki harita üretim süreçlerinde kullanımını kartografik olarak değerlendirmek.
5. Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak
Dersin Tanımı Uzaktan algılanmış verilerinden harita üretilirken; amaç, kapsam, ölçek ve beklenen konumsal doğruluk dikkate alınmalı ve bunlara uygun görüntüler ve görüntü işleme yöntemleri kullanılmalıdır. Üretilen haritaların kartografik tasarım ölçütlerine, amaca ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olması önemlidir. Bu ders kapsamında uzaktan algılanmış verilerdeki mekansal çözünürlük, konumsal/tematik doğruluk ve belirsizlik kavramları açıklanarak; büyük, orta ve küçük ölçeklerdeki topografik ve tematik haritaların uzaktan algılanmış verileri kullanılarak kartografik ölçütlere uygun olarak hazırlanmasına yönelik temel yaklaşımlar açıklanacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Uzaktan algılanmış verileri amaç, kapsam ve ölçeğe uygun olarak seçme.
2. Seçilen uzaktan algılanmış verilerin uygun görüntü işleme ve değerlendirme yöntemleriyle değerlendirme.
3. Topografik ve tematik harita üretiminde uzaktan algılama verilerinin etkin kullanma.
4. Farklı ölçek ve amaca uygun haritaları kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak üretme.
5. Harita ve uzaktan algılanmış verileri ölçek, çözünürlük, tematik ve mekansal doğruluk bakımında ileri düzeyde irdeleme.
6. Konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası standartları kavrama ve uygulama.
7. Konuya ilişkin ileri düzeyde uygulamalar geliştirebilme ve sonuçları farklı disiplinlerle paylaşabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022