Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 602 - CBS & Uzkatan Alg.İle Afet Yön
 

GEO 602 - CBS & Uzkatan Alg.İle Afet Yön

Dersin Amaçları

1. Afet yönetiminin temel kavramlarının ve uygulma stratejilerinin öğretilmesi,
2. Güncel, doğru, lokal ve global bilgilerin uzaktan algılama verilerinden üretilmesi ve afet yönetimi için kullanımının öğretilmesi,
3. Farklı kaynaklardan toplanan ilişkili verilerin CBS destekli afet yönetiminin öğretilmesi ve uygulama becerisinin kazandırılmaya çalışılması.

Dersin Tanımı

Giriş, Afet Yönetimi, Afet Yönetiminin Bileşenleri, Doğal Afetler, Teknolojik Afetler, Global ve Lokal Afetler, Tehlike Analizi, Zarar Azaltma Stratejileri, Hasar Tespiti, Afet Yönetimi Bazlı CBS Sistemi, Veri Elde Etme ve Entegrasyon, Uzaktan Algılama Verileri, Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Uygulamaları, Afet Senaryolarının Oluşturulması, HAZUS (Hazards US) programının uygulamaları, HAZTURK programının uygulamaları.

Koordinatörleri
Muhammed Şahin
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022