Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 602 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe CBS & Uzkatan Alg.İle Afet Yön
İngilizce Emergency Management with GIS and Remote Sensing
Dersin Kodu
GEO 602 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Muhammed Şahin
Dersin Amaçları 1. Afet yönetiminin temel kavramlarının ve uygulma stratejilerinin öğretilmesi,
2. Güncel, doğru, lokal ve global bilgilerin uzaktan algılama verilerinden üretilmesi ve afet yönetimi için kullanımının öğretilmesi,
3. Farklı kaynaklardan toplanan ilişkili verilerin CBS destekli afet yönetiminin öğretilmesi ve uygulama becerisinin kazandırılmaya çalışılması.
Dersin Tanımı Giriş, Afet Yönetimi, Afet Yönetiminin Bileşenleri, Doğal Afetler, Teknolojik Afetler, Global ve Lokal Afetler, Tehlike Analizi, Zarar Azaltma Stratejileri, Hasar Tespiti, Afet Yönetimi Bazlı CBS Sistemi, Veri Elde Etme ve Entegrasyon, Uzaktan Algılama Verileri, Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Uygulamaları, Afet Senaryolarının Oluşturulması, HAZUS (Hazards US) programının uygulamaları, HAZTURK programının uygulamaları.
Dersin Çıktıları i. Afet yönetimi evrelerinin önemi ve farklı uygulamalarda kullanımının öğrenilmesi
ii. Afet yönetimi amaçlı kullanılan yazılımlar ve afet yönetimi evreleri ile ilişkisinin kavranması
iii. Uzaktan algılama görüntü verilerinin temel özelliklerini, algılama platformları, yaygın kullanılan uydu sistemlerini ve afet yönetimi evrelerinde uygulama alanlarını öğrenmesi,
iv. Uzaktan algılama ve yardımcı veriler kullanarak afet sonrası durum haritaları üretebilme
v. CBS destekli afet yönetimininin öğrenilmesi ve farklı analiz sonuçlarına dayalı olarak afet haritalarının üretilmesi,
vi. CBS destekli üretilen verinin planlama ve karar destek amaçlı kullanımının öğrenilmesi,
vii. Farklı disiplinlerden oluşmuş bir ekibin üyesi ve lideri olarak çalışabilme, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin yazılı, sözlü, iletişim ve çalışma becerisini sağlayabilme.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Andrew N. Rencz, Robert A. Ryerson, 1999. Manual of Remote Sensing, Volume 3, Remote Sensing for the Earth Sciences, NewYork: John Wiley &Sons, Inc.
Emergency Management Series, 2001. published by FEMA (Federal Emergency Management Agency, USA),.
Lillesand,T.M.&Kiefer,R.W., 2008. Remote sensing and image interpretation, John Wiley&Sons.
Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, and Rhind D W (eds) 1999. Geographical Information Systems: Principles, techniques, management and applications.New York, John Wiley.
Paul A Longley, Michael F Goodchild, David J Maguire, David W Rhind, 2001. Geographic Information Systems And Science, John Wiley & Sons, Ltd, New York.
Emergency Management Series 2001. (14 volumes, in Turkish), published by ITU Press.
Hyndman, D., 2009. Natural Hazards and Disasters, Second Edition, USA.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020