Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UYJ 505 - Arazi Araş.&Ölçüm Teknikleri
 

UYJ 505 - Arazi Araş.&Ölçüm Teknikleri

Dersin Amaçları

Jeoteknik alanda görev alacak mühendislerin aşağıdaki konularda uzmanlaşması amaçlanmaktadır.
1 – Farklı jeoteknik uygulamalar için arazi araştırmalarının tasarımı, organizasyonu ve raporlandırılması
2 – Kaya ve zeminin mühendislik özellikleri ve davranışlarının belirlenmesinde kullanılan yerinde ve laboratuar deneyleri.
3 – Mühendislik jeolojisi modeli oluşturma (Mühendislik jeolojisi harita ve kesitleri)
4 – Kaya ve zemindeki kazıların emniyetini sağlamak için arazi davranışının ölçüm ve izlenmesinde modern teknik ve yöntemler.
5 – Arazi araştırmalarını raporlandırma ve sunma teknikleri.

Dersin Tanımı

Arazi araştırmalarının amaçları, kapsamları ve planlanması, arazi çalışmalarında durum belirlemedeki öncelikler, yöntemler ve adımlar, jeoteknik uygulamalarda ölçüm, gözlem ve değerlendirme ilkeleri ve önemi, doğal ve ikincil gerilmelerin ölçümü, kayaç direncinin ve doku hareketliliğinin belirlenmesi, yerinde yapılan arazi deneyleri. Kazı bağımlı deformasyon ve yer değiştirmelerin ölçülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi. Yeraltı su düzeyi, boşluk suyu ve çatlak suyu basıncının ölçülmesi, özel amaçlı deneyler, jeofizik yöntemler. Kentsel alanlardaki farklı mühendislik uygulamalarının ölçümlerle denetimi ve izlenmesine ilişkin örnekler. Sonuçlandırılmış veya devam eden bir projeden elde edilen verilerin değerlendirilmesi, raporlandırılması ve sunumu.

Koordinatörleri
Yılmaz Mahmutoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021