Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UYJ 505 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Araş.&Ölçüm Teknikleri
İngilizce Site Investigation and Measurement Techniques
Dersin Kodu
UYJ 505 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yılmaz Mahmutoğlu
Dersin Amaçları Jeoteknik alanda görev alacak mühendislerin aşağıdaki konularda uzmanlaşması amaçlanmaktadır.
1 – Farklı jeoteknik uygulamalar için arazi araştırmalarının tasarımı, organizasyonu ve raporlandırılması
2 – Kaya ve zeminin mühendislik özellikleri ve davranışlarının belirlenmesinde kullanılan yerinde ve laboratuar deneyleri.
3 – Mühendislik jeolojisi modeli oluşturma (Mühendislik jeolojisi harita ve kesitleri)
4 – Kaya ve zemindeki kazıların emniyetini sağlamak için arazi davranışının ölçüm ve izlenmesinde modern teknik ve yöntemler.
5 – Arazi araştırmalarını raporlandırma ve sunma teknikleri.
Dersin Tanımı Arazi araştırmalarının amaçları, kapsamları ve planlanması, arazi çalışmalarında durum belirlemedeki öncelikler, yöntemler ve adımlar, jeoteknik uygulamalarda ölçüm, gözlem ve değerlendirme ilkeleri ve önemi, doğal ve ikincil gerilmelerin ölçümü, kayaç direncinin ve doku hareketliliğinin belirlenmesi, yerinde yapılan arazi deneyleri. Kazı bağımlı deformasyon ve yer değiştirmelerin ölçülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi. Yeraltı su düzeyi, boşluk suyu ve çatlak suyu basıncının ölçülmesi, özel amaçlı deneyler, jeofizik yöntemler. Kentsel alanlardaki farklı mühendislik uygulamalarının ölçümlerle denetimi ve izlenmesine ilişkin örnekler. Sonuçlandırılmış veya devam eden bir projeden elde edilen verilerin değerlendirilmesi, raporlandırılması ve sunumu.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1 – Yerüstü ve yeraltı kazılarını projelendirme ilkeleri,
2 – Arazi çalışmalarının önemi ve öncelikleri,
3 – Arazi araştırması yöntem ve teknikleri
4 – Jeoteknik uygulamalarda ölçüm ve izleme
5 – Arazi çalışmalarını raporlandırma teknikleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Simons, N., Menzies, B., Matthews M., (2002) Geotechnical Site Investigation. Thomas Telford, London.
Diğer Referanslar Price, D.G., (2009) Engineering Geology Principles and Practise. Springer
Clayton, CRI, Mathews, M, Simons NE (1995) Site investigation. Blackwell Scientific Ltd., Oxford.
British Standard 5930 (1999) Code of practice for site investigations. British Standards Institute, London
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021