Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEL 524E - Hesaplamalı Elektromanyetik
 

TEL 524E - Hesaplamalı Elektromanyetik

Dersin Amaçları

I. Elektromanyetik problemlerin sınır koşullarına, çözüm bölgelerine ve difransiyel denklem tiplerine göre sınıflandırılması
II. EM problemlerin çözümü için kullanılabilecek olan sayısal yöntemlerin tanıtılması
III. Sonlu farklar (FD), zamanda sonlu farklar (FDTD) ve Moment metodu (MoM) gibi sayısal yöntemlerin özelliklerinin, kısıtlamalarının, uygulamalarının incelenmesi
IV. Kanonik problemlerin analitik ve sayısal yöntemlerle çözülüp karşılaştırılmaları
V. Tanıtılan yöntemlerin karmaşık ve güncel problemlere uygulanması

Dersin Tanımı

Elektromanyetik (EM) teori, elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması, diferansiyel denklemlerin çözümü için analitik yaklaşımlar. Diferansiyel ve integral denklem yöntemleri yardımı ile zaman ve frekans domeni problemlerinin sayısal çözümü. Sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi, moment metodu ve bu yöntemlerin özellikleri ve kısıtlamaları. Örnek EM promlemler üzerinde yöntemlerin uygulamaları.

Koordinatörleri
Funda Akleman Yapar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022