Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / TEL 524E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hesaplamalı Elektromanyetik
İngilizce Computational EM.
Dersin Kodu
TEL 524E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Funda Akleman Yapar
Dersin Amaçları I. Elektromanyetik problemlerin sınır koşullarına, çözüm bölgelerine ve difransiyel denklem tiplerine göre sınıflandırılması
II. EM problemlerin çözümü için kullanılabilecek olan sayısal yöntemlerin tanıtılması
III. Sonlu farklar (FD), zamanda sonlu farklar (FDTD) ve Moment metodu (MoM) gibi sayısal yöntemlerin özelliklerinin, kısıtlamalarının, uygulamalarının incelenmesi
IV. Kanonik problemlerin analitik ve sayısal yöntemlerle çözülüp karşılaştırılmaları
V. Tanıtılan yöntemlerin karmaşık ve güncel problemlere uygulanması
Dersin Tanımı Elektromanyetik (EM) teori, elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması, diferansiyel denklemlerin çözümü için analitik yaklaşımlar. Diferansiyel ve integral denklem yöntemleri yardımı ile zaman ve frekans domeni problemlerinin sayısal çözümü. Sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi, moment metodu ve bu yöntemlerin özellikleri ve kısıtlamaları. Örnek EM promlemler üzerinde yöntemlerin uygulamaları.
Dersin Çıktıları I. Elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması ve uygun analitik ve/veya sayısal yöntemlerin seçilmesi
II. Kanonik problemlere ilişkin analitik çözüm yöntemleri
III. EM problemlerin çözümüne ilişkin zaman ve frekans bölgesindeki sayısal yöntemler
IV. Sonlu fark yönteminin eliptik, hiperbolik ve parabolik tipteki denklemlere uygulanışı
V. Zamanda sonlu fark yöntemi (FDTD)
VI. Moment metodu (MoM)
VII. Fiziksel sınır koşullarının sayısal yöntemlerde uygulanışı
VIII. Kararlılık analizi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022