Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 512E - Yalın Üretim
 

ISL 512E - Yalın Üretim

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı,
1. Öğrencilere yalın üretimle ilişkin kavramların, yalın düşünce felsefesinin temellerinin, kayıp (waste) kavramının anlatılması, yalın üretim sistemlerinin temel özelliklerinin, avantaj ve zorluklarının, diğer yönetim sistemleri ve bilgi teknolojileri ile ilişkisinin, yalın üretim sistemleri kurma, yürütme, geliştirme süreç ve yöntemlerinin, yalın üretimle ilgili en iyi uygulamalar ve vaka analizleri yardımı ile öğretilmesi
2. Bu sistemlerin üretim işletmelerinde, kaliteyi, etkinliği artırıcı ve bunların sağladığı maliyet ve kaynak tasarrufları, değişim yetenekleri ve çevik örgütsel yetkinlikler dolayısıyla rekabet gücünü artırıcı rolünün aktarılarak, yalın üretimle kurumsal stratejiler, hedefler, sistemler ile uyumun öneminin idrak edilerek üretim sistemlerine ilişkin sorunların çözümünde ve gelişim sağlamada, bu sistemlerden yararlanılmasına yönelik sistematik, analitik ve yönetsel bir bakış açısının kazandırılmasıdır

Dersin Tanımı

Yalın üretimin temel kavramları, yalın üretim ve yalın düşünce felsefesi, Toyota üretim sistemleri, Yalın üretim araç ve metodları, strateji, kültür ve yalın sistemler ilişkisi, çalışan katılımı ve çalışan güçlendirmenin etkisi, yalın sistem uygulamalarının planlama, tasarım, uygulama ve bakımı, yalın sistemlerin sürdürülebilirliği, İmalat ve iş süreçlerinden uygulama örnekleri

Koordinatörleri
Nihan Yıldırım
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023