Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 516 - Konut Çalışmalarında Kuram ve Yöntem
 

MTS 516 - Konut Çalışmalarında Kuram ve Yöntem

Dersin Amaçları

1.Konut insan yapısı çevredeki en önemli, yaygın ve özel bina tipidir. Hızlı nüfus artışı, göç ve toplumsal değişim, aile yapısı ve yaşam tarzındaki değişmeler, mimari eğilimler, teknoloji, insan-çevre çalışma alanlarında küresel ve ülkesel ölçekteki gelişmeler, konut konusunun karmaşık, çok yönlü ve geniş bir problem alanı olması sonucunu doğurmaktadır. Konutun yalnızca sayısal yetersizliği ile gündemde oluşu nitelik boyutu ile ilgili önemli sorunlar ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Konut probleminin özellik ve çok yönlülüğü, konut araştırma ve değerlendirme çalışmalarının da farklılaşmasını gerektirmektedir

Dersin Tanımı

Konut ve konut araştırmalarının kendine özgü yapısı; Konut ve çevresinden memnuniyet ve kalite ilişkileri; Konutta kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları; Araştırma planlamasında kavram, varsayım, strateji ve yöntem; Araştırma yaklaşımları: teşhis edici, tanımlayıcı, kuramsal, eyleme yönelik; Araştırma tasarımları: örnek olay, survey, deney; Araştırma ortamları: doğal, kurmaca; Veri toplama teknikleri: Gözlem (fiziksel iz ve işaretlerin gözlenmesi, davranış gözlemi), Soru sorma (yönlendirilmiş görüşme anket), Arşiv, Veri analizi teknikleri, Rapor etme.

Koordinatörleri
Fatma Ahsen Özsoy
Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu
Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024