Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 516 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konut Çalışmalarında Kuram ve Yöntem
İngilizce Theory and Methodology in Housing Research
Dersin Kodu
MTS 516 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Ahsen Özsoy
Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu
Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Amaçları 1.Konut insan yapısı çevredeki en önemli, yaygın ve özel bina tipidir. Hızlı nüfus artışı, göç ve toplumsal değişim, aile yapısı ve yaşam tarzındaki değişmeler, mimari eğilimler, teknoloji, insan-çevre çalışma alanlarında küresel ve ülkesel ölçekteki gelişmeler, konut konusunun karmaşık, çok yönlü ve geniş bir problem alanı olması sonucunu doğurmaktadır. Konutun yalnızca sayısal yetersizliği ile gündemde oluşu nitelik boyutu ile ilgili önemli sorunlar ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Konut probleminin özellik ve çok yönlülüğü, konut araştırma ve değerlendirme çalışmalarının da farklılaşmasını gerektirmektedir
Dersin Tanımı Konut ve konut araştırmalarının kendine özgü yapısı; Konut ve çevresinden memnuniyet ve kalite ilişkileri; Konutta kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları; Araştırma planlamasında kavram, varsayım, strateji ve yöntem; Araştırma yaklaşımları: teşhis edici, tanımlayıcı, kuramsal, eyleme yönelik; Araştırma tasarımları: örnek olay, survey, deney; Araştırma ortamları: doğal, kurmaca; Veri toplama teknikleri: Gözlem (fiziksel iz ve işaretlerin gözlenmesi, davranış gözlemi), Soru sorma (yönlendirilmiş görüşme anket), Arşiv, Veri analizi teknikleri, Rapor etme.
Dersin Çıktıları Arias, E.G., (1993), The Meaning And Use Of Housing, Aldershot: Avebury.
Baird, G., Gray, J., Isaacs, N., Kernohan, D., Mcindoe, G., (1996), Building Evaluation Techniques, Mcgraw-Hill.
Cherry, E., (1999), Programming For Design, From Theory To Practice, New York: John Wiley&Sons.
Goodchild, Barry, (1997), Housing And The Urban Environment, Oxford: Blackwell Science.
Lawrence, R., (1987), Housing, Dwellings And Homes, Design, Theory, Research And Practice, Chichester: John Wiley&Sons.
Preiser, W.F.E., Rabinowitz, H.Z., White, E.T., (1988), Post-Occupancy Evaluation, New York: Van Nostrand Reinhold.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı INQUIRY BY DESIGN, Environment/Behavior/Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning, John Zeisel, W. W. Norton; Revised edition, 2006.
Diğer Referanslar RESEARCH DESIGN : QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES, John W. Creswell, Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2009

DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ , Adnan Erkuş, Ankara , Seçkin, 2009.

ADVANCED RESEARCH METHODS IN THE BUILT ENVIRONMENT, Chichester, West Sussex, United Kingdom, Wiley, 2008.

QUALITATIVE RESEARCH DESIGN : AN INTERACTIVE APPROACH, Joseph Alex, Maxwell, Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2005 .

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: KAVRAMLAR, İLKELER, TEKNİKLER, Niyazi Karasar, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2005.

HOW TO RESEARCH, Loraine, Blaxter, Buckingham, Philadelphia : Open University Press, 2001.

PROGRAMMING FOR DESIGN, FROM THEORY TO PRACTICE, E. Cherry, New York: John Wiley&Sons, 1999.

QUALITATIVE INQUIRY AND RESEARCH DESIGN : CHOOSING AMONG FIVE TRADITIONS, John W. Creswell, Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 1998.

HOUSING AND THE URBAN ENVIRONMENT, Barry Goodchild, Oxford: Blackwell Science, 1997.

BUILDING EVALUATION TECHNIQUES, G. Baird, J. Gray, N. Isaacs, D. Kernohan, G. Mcindoe, Mcgraw-Hill, 1996.

RESEARCH DESIGN : QUALITATIVE & QUANTITATIVE APPROACHES, John W. Creswell, Thousand Oaks, Sage Publications, 1994.

THE MEANİNG AND USE OF HOUSİNG, Arias, E.G., Aldershot: Avebury, 1993.
POST-OCCUPANCY EVALUATION, W.F.E. Preiser, H.Z., Rabinowitz, E.T. White,1988, New York: Van Nostrand Reinhold.

HOUSING, DWELLINGS AND HOMES, DESIGN, THEORY, RESEARCH AND PRACTICE, R. Lawrence, Chichester: John Wiley&Sons, 1987.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020