Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 510E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hesaplamalı Akışkankar Mekaniği_2018
İngilizce Computational Fluid Dynamics
Dersin Kodu
UUM 510E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Şahin
Dersin Amaçları Gelişen bilgisayar teknolojisine bağlı olarak giderek daha yaygın kullanım alanı bulan temel hesaplamalı yöntemlerin ve bu yöntemlerin akışkanlar mekaniği problemlerinde uygulanmasında izlenen yolların öğrenciye aktarılması, bu yöntemlerin kullanabilmesi ve yeni geliştirilen yöntemlerin değerlendirme becerisinin geliştirilmesi.
Dersin Tanımı Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik incelenmesi; Sonlu fark, sonlu hacim ve sonlu elemanlar yöntemlerine giriş; Nümerik yöntemlerin analizi; Daimi taşınım-iletim denklemi; Zamana bağlı taşınım-iletim denklemi; Iteratif ve direk çözüm yöntemleri; Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri; Skaler korunum yasaları; Bir boyutlu Euler denklemleri; Euler denklemlerinin genel tanım bölgesinde sayısal çözümü; Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar için birleştirilmiş yöntemler; Sıkıştırılamaz akışlar için yöntemler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Kısmi diferansiyel denklemlerinin tipine karar vereblilir ve well posed problem tanımlayabilir
2. Sonlu farklar, sonlu hacimler ve sonlu elemanlar gibi temel ayrıklaşma yöntemlerini öğrenir
3. von Neuman kararlılık analizini kullanabilir
4. Kararlılık, yakınsama, hassasiyet ve uyumluluk gibi tanımları kavrar
5. CFL ve cell-Reynolds sayısını anlar ve bu sayıların taşınım-iletim denklemine etkisini kavrar
6. Newton yöntemini öğrenir
7. Lineer sistem takımını çözebilir
8. Euler denklemlerini çok boyutta çözebilir
9. Sıkıstırılamaz Navier-Stokes denklemelrini çözebilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Fletcher, C.A.J., Computational Techniques for Fluid dynamics I - Fundamental and General Techniques, Springer-Verlag, 1991.
• Fletcher, C.A.J., Computational Techniques for Fluid Dynamics II – Specific Techniques for Different Flow Categories, Springer-Verlag, 1991.
• Ferziger J.H., Peric, M., Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 1999.
• Anderson, J.D., Computational Fluid Dynamics The Basics with Applications, McGraw-Hill, 1995.
• Wesseling, P., Principles of Computational Fluid Dynamics, Springer, 2000.
Diğer Referanslar Computational Fluid Dynamics Vol.I - Hoffmann
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022