Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 623E - Stereokimya ve Konformasyonel Analiz
 

KIM 623E - Stereokimya ve Konformasyonel Analiz

Dersin Amaçları

1. Organik moleküllerin yapısal özelliklerinin ve davranışlarının derinlemesine tanınmasının sağlanması.
2. Organik reaksiyonların bağlamında kuantum kimyasının yöntemlerinin sonuçlarını yorumlama.
3. Organik reaksiyon oluşumları üzerine sterik ve stereo elektronik etkilerin göreceli öneminin değerlendirilmesi.
4. Organik ve biyoorganik reaksiyonların mekanizmaları ve farklı kimyasal reaktivite üzerine stereokimya ve konformasyonlarının etkilerinin incelenmesi.
5. stereokimya ve konformasyonel analizde kullanılan modern metodların tanıtımı.

Dersin Tanımı

Moleküler yapı ve simetri; düz ve halka yapılı organik moleküllerin, hetero ve polihalkalı bileşiklerin, karbonhidrat, protein gibi doğal ve polipropilen, polimetilmetakrilat gibi sentetik makromoleküllerin stereokimyasal ve konformasyonel davranışları; stereokimya ve konformasyonel analiz kavramlarının reaksiyon mekanizmaları üzerine etkileri, siklokatılma, moleküler çevrilmeler veya diğer kimyasal reaksiyonlar gibi temel kimyasal dönüşümlere örnek çalışmalar, biyokatalize yönelik modelleme çalışmaları; organik kimya uygulamalarında stereokimyasal ve konformasyonel modern analiz yöntemleri .

Koordinatörleri
Oya Atıcı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024