Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 623E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Stereokimya ve Konformasyonel Analiz
İngilizce Stereochemistry and Conformational Analysis
Dersin Kodu
KIM 623E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Oya Atıcı
Dersin Amaçları 1. Organik moleküllerin yapısal özelliklerinin ve davranışlarının derinlemesine tanınmasının sağlanması.
2. Organik reaksiyonların bağlamında kuantum kimyasının yöntemlerinin sonuçlarını yorumlama.
3. Organik reaksiyon oluşumları üzerine sterik ve stereo elektronik etkilerin göreceli öneminin değerlendirilmesi.
4. Organik ve biyoorganik reaksiyonların mekanizmaları ve farklı kimyasal reaktivite üzerine stereokimya ve konformasyonlarının etkilerinin incelenmesi.
5. stereokimya ve konformasyonel analizde kullanılan modern metodların tanıtımı.
Dersin Tanımı Moleküler yapı ve simetri; düz ve halka yapılı organik moleküllerin, hetero ve polihalkalı bileşiklerin, karbonhidrat, protein gibi doğal ve polipropilen, polimetilmetakrilat gibi sentetik makromoleküllerin stereokimyasal ve konformasyonel davranışları; stereokimya ve konformasyonel analiz kavramlarının reaksiyon mekanizmaları üzerine etkileri, siklokatılma, moleküler çevrilmeler veya diğer kimyasal reaksiyonlar gibi temel kimyasal dönüşümlere örnek çalışmalar, biyokatalize yönelik modelleme çalışmaları; organik kimya uygulamalarında stereokimyasal ve konformasyonel modern analiz yöntemleri .
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. değişik stereokimyasal izomerlerin Newman ve saw-horse gibi üç boyutlu yansıtımlarını kullanabilmeli ve basit ve karmaşık organik bileşiklerin stereokimyasal yapılarını anlayabilmeli;
II. basit konformasyonel etkileşimlerin enerjik sonuçlarını hesaplayabilmeli; değişik konformerlerin niçin değişik enerjilere sahip olduğunu anlamalı;
III. sterik ve elektronik etkileşimlere dayanarak organik yapıların stereokimyasal tercihlerini tahmin edebilmeli;
IV. stereokimyasal ve konformasyonel yapının kimyasal reaktivite ve organik reaksiyon mekanizmaları üzerine etkilerini açıklayabilmeli;
V. stereokimyasal ve konformasyonel analizde yapının karakterizasyonunda spektroskopik teknikleri (UV, IR, NMR ve kütle spektroskopisi) uygulamalarını kullanabilmeli.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sterechemistry of Organic compound, E.L.Eliel, S.H.Wilen, L.N.Mander, John Wiley and Sons Inc. (1994)
Diğer Referanslar 1. March’s Advanced Organic Chemistry; Reactions, Mechanisms, and Structure, Michael B. Smith, Jerry March, 6th Edition John Wiley and Sons, Inc. (2007).
2. Conformation of Macromolecules, T.M.Birshtein and O.B.Ptitsyn, Interscience Pub. (1966).
3. Writting Reaction Mechanisms and Chemistry, A.Miller, P.H.Solomon, Second Ed., Academic Press (2000).
4. Stereochemistry, David G. Morris, Cambridge, England : Royal Society of Chemistry, (2001)
5. Organic Chemistry, Paula Y. Bruice, 6th Edition; Prentice Hall (2010).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022