Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 545 - Erken Cumhuriyet Dön.Tas.Tarih
 

EUT 545 - Erken Cumhuriyet Dön.Tas.Tarih

Dersin Amaçları

1. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin politikalarıyla dönemin genel tasarım yaklaşımı, üretimi ve gündelik yaşam nesneleri arasında ilişki kurmak,
2. Öğrencileri Türkiye’deki Erken Cumhuriyet Dönemi tasarımı ve tasarımcıları hakkında bilgilendirmek,
3. Batı modernitesinin eşzamanlı olarak Türkiye yansımasını tasarım ve nesneler üzerinden izlemek.

Dersin Tanımı

20.yy’ın ilk yarısında ana akım tasarım yaklaşımları, Cumhuriyetin “eskiye karşı yeni” kurgusu ve ilgili politikalar, 1930’larda Türkiye’de zanaat ve endüstri tartışmaları ve Batı ile karşılaştırılması, “yerli malı” kavramı ve yerel/ulusal sergiler, Erken Cumhuriyet Döneminde tasarım kavramı ve eleştirisi, dönemin tasarımla ilişkili süreli yayınlarında yer alan modernist
metinler, tasarlayanlar ve üretim ortamı: tezyini sanatlar, tekstil, seramik, cam ve grafik sanatlar; “kübik” kavramı, Art Deco’nun algılanışı, modern yaklaşımlar, Uluslararası ve Ulusal Modern yaklaşımlar, örnek ürünler üzerinden ulusal modern yaklaşım, örnek ürünler üzerinden uluslararası modern yaklaşım, Erken Cumhuriyet Dönemi tasarımıyla Türkiye’deki güncel
tasarım arasındaki ilişki üzerine tartışm

Koordinatörleri
Gülname Turan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020