Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 545 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Erken Cumhuriyet Dön.Tas.Tarih
İngilizce History of Early Republican Design
Dersin Kodu
EUT 545 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülname Turan
Dersin Amaçları 1. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin politikalarıyla dönemin genel tasarım yaklaşımı, üretimi ve gündelik yaşam nesneleri arasında ilişki kurmak,
2. Öğrencileri Türkiye’deki Erken Cumhuriyet Dönemi tasarımı ve tasarımcıları hakkında bilgilendirmek,
3. Batı modernitesinin eşzamanlı olarak Türkiye yansımasını tasarım ve nesneler üzerinden izlemek.
Dersin Tanımı 20.yy’ın ilk yarısında ana akım tasarım yaklaşımları, Cumhuriyetin “eskiye karşı yeni” kurgusu ve ilgili politikalar, 1930’larda Türkiye’de zanaat ve endüstri tartışmaları ve Batı ile karşılaştırılması, “yerli malı” kavramı ve yerel/ulusal sergiler, Erken Cumhuriyet Döneminde tasarım kavramı ve eleştirisi, dönemin tasarımla ilişkili süreli yayınlarında yer alan modernist
metinler, tasarlayanlar ve üretim ortamı: tezyini sanatlar, tekstil, seramik, cam ve grafik sanatlar; “kübik” kavramı, Art Deco’nun algılanışı, modern yaklaşımlar, Uluslararası ve Ulusal Modern yaklaşımlar, örnek ürünler üzerinden ulusal modern yaklaşım, örnek ürünler üzerinden uluslararası modern yaklaşım, Erken Cumhuriyet Dönemi tasarımıyla Türkiye’deki güncel
tasarım arasındaki ilişki üzerine tartışm
Dersin Çıktıları Öğrenciler
1. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin modernizm yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olurlar,
2. Türkiye’deki erken dönem mobilya, tekstil, seramik, cam, grafik vd. tasarım etkinliği
üzerine bilgi sahibi olurlar,
3. Dönemin süreli yayınlarına aşina olurlar,
4. Geçmiş ve güncel Türk tasarımı üzerinde eleştiri yeteneklerini geliştirirler,
5. Yüksek lisans tez konularına yönelik tarih çalışması yapabilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023